Álláshirdetések - Vámosgyörk

A Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

- óvodapedagógus

- matematika- fizika

- matematika- kémia

- magyar – bármely szakos tanár

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 6.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.09.01. (Óvodapedagógus:  2021.01.01.)

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán Gyuláné intézményvezető nyújt, a +36-37/361-042 és a  +36/306277414  telefonszámokon és a visontaikl1@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 6.

- Elektronikusan: visontaikl1@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő