Boconád - 3 fő óvópedagógus

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

pályázatot hirdet

 

 1. Az alábbi munkakör betöltésére:

 

- 3 fő óvodapedagógus

 

 1. A munkaviszony időtartama:
 2. szeptember 1.-2021. június 30 – ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

 

 1. A munkavégzés helye: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

                                               Boconádi Tagóvodája

3368 Boconád, Szabadság tér 14.

 

 1. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

 1. Pályázati feltételek:
  - büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

 1. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem

  benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

 1. A munkakör betölthetőségének időpontja: szeptember 01. napjától.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatos, de legkésőbb 2020. augusztus10 .

 

 1. További információk Bódor Istvánné intézményvezetőtől vagy Kiss Edina gazdasági vezetőtől kapható a +36-36-545-228 telefonszámokon és az igazgato.szentgellert@gmail.com e-mail címen.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: 3360 Heves, József Attila utca 18.

- Elektronikusan a következő címre: igazgato.szentgellert@gmail.com