Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

A Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet


1. Az alábbi munkakör betöltésére:
- tanító

2. A munkaviszony időtartama:
2021.08.31 –ig tartó határozott idejű teljes főállású munkaviszony.

3. A munkavégzés helye:Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intéz- mény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló in- tézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvény- könyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

5. Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; - teljes cselekvőképesség;
- jogszabályban előírt szakképesítés.

6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
- szakmai önéletrajz;
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem be- nyújtásának igazolása;
- katolikus plébános ajánlása.

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020 év 08 hó 24 napjától.

8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

9. További információk: Tóth Ferenc intézményvezetőtől vagy Tóthné Laczkó Mirtill gazdasági vezetőtől kapható a 06/37-385-349, 06/30-518-0978 telefonszámokon és brenner.apciskola@gmail.com vagy apcgazdasagi@gmail.com e-mail címen.

10. A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton a következő címre: 3032,Apc,Fő út 48

- Elektronikusan a következő címre: brenner.apciskola@gmail.com

 

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő