Pély - történelem, földrajz szakos tanár, tanító

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

pályázatot hirdet

 

 1. Az alábbi munkakör betöltésére:

 

- 1 fő történelem – bármely szakos tanár

- 1 fő földrajz-rajz szakos tanár

- 3 fő tanító

 

 1. A munkaviszony időtartama:
 2. szeptember 1.-2021. június 30 –ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

 

 1. A munkavégzés helye: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

3381 Pély, Fő utca 138.

 

 1. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

 1. Pályázati feltételek:
  - büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

 1. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
  - jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
  - szakmai önéletrajz; 
  - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem

benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

 1. A munkakör betölthetőségének időpontja: szeptember 01. napjától.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatos, de legkésőbb 2020. augusztus10 .

 

 1. További információk Bódor Istvánné intézményvezetőtől vagy Kiss Edina gazdasági vezetőtől kapható a +36-36-545-228 telefonszámokon és az igazgato.szentgellert@gmail.com e-mail címen.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: 3360 Heves, József Attila utca 18.

 

- Elektronikusan a következő címre: igazgato.szentgellert@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2021 Január
Előző
Következő