Tanító

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet tanítói állás betöltésére. A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidő, 3 hónap próbaidővel. A munkavégzés helye Jászapáti, Damjanich út 2. A munkakörbe tartozó feladatok: Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkabérre és egyéb juttatásokra a pedagógus életpálya szabályai irányadóak. Pályázati feltételek: - főiskola tanítói végzettség - büntetlen előélet - cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - az előírt végzettséget igazoló iratok - szakmai önéletrajz - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - plébánosi ajánlás A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 17. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Istvánné nyújt, a 06-57-540-430-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton: 5130 Jászapáti Damjanich út 2. - Elektronikusan: szikataltisk@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő