EFOP-3.11.1-17-2017-00008

„Szülő-Suli” programok megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: „Szülő-Suli” programok megvalósítása az Egri Főegyházmegye intézményeiben

Támogatás összege: 80 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.06.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00008

Projekt bemutatása

A munkaerőpiacon kívül rekedtek száma Európában Magyarországon az egyik legmagasabb, a szegénység aránya magas, az iskolarendszerben a tanulók iskolai teljesítményét nemzetközi összehasonlításban is szélsőségesen erősen határozza meg társadalmi hátterük, így az alacsony iskolázottság újratermelődési esélye magas, ennek megfelelően a korai iskola elhagyás különösképpen veszélyezteti a hátrányos helyzetű és még inkább a roma tanulókat. A korai iskolaelhagyás az iskolai kudarcok legsúlyosabb formája, mely az egyéni életutat derékba töri, a társadalom számára pedig nagyon komoly szociális és gazdasági terhet jelent. A oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is jelentősen rontja, hiszen a munkaerőpiacon kívül rekedt emberek egyrészt nem tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, másrészt a szociális ellátórendszertől válnak függővé, és fokozottabban vannak kitéve a szegénységnek, egészségügyi problémáknak.

A most induló pályázat fő célja hatékony beavatkozásokat megvalósítani a korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és családjai körében az intézmények komplex programjain keresztül. A fejlesztés olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással. A korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és családjaik az esetek döntő többségében különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, nagyon sérülékenyek, így gyakran az életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra. A pályázat keretén belül az alábbi szakmai-módszertani tevékenységek valósulnak meg:

  • a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítása és alkalmazása (egyéni tanulási utak meghatározása, egyéni fejlesztési tervek kialakítása, megvalósítása, egyéni teljesítmények értékelése, előrehaladás nyomon követése);
  • az egyéni fejlesztést és az előrehaladást segítő családi környezet támogatását szolgáló, nyugdíjas pedagógusokat és pedagógus-jelölteket is integráló intézményi kapacitásbővítés, illetve kapcsolódó módszertani képzés;
  • egyéni fejlesztés helyi innovatív módszertanainak kidolgozása és terjesztése az alapfokú köznevelési intézmények részére;
  • szülők, nagyszülők számára elérhető, a gyermekek tanulmányi előrehaladását és a korai iskola elhagyás visszaszorítását támogató, a tanulás tanulásának, a tantárgyi követelmények ismeretének, a tudományos magyarázatok értelmezési képességének, az egészségtudatosság és betegségmegelőzés alapinformációinak elsajátítását célzó programok kidolgozása és megvalósítása az egyéni fejlesztés sikeressége érdekében.

A fejlesztés olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskola elhagyással.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.