EFOP-3.3.7-17-2017-00014

INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK KIALAKÍTÁSA AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE OKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN

 

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben

Támogatás összege: 58,81 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00014

Projekt bemutatása

Magyarországon jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, és a tanulók társadalmi-gazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket. A tanulók átlagos teljesítménye az alapkészségek terén az OECD 2012. évi nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA-felmérés) alapján az uniós átlag alatt volt, és nőtt a gyengén teljesítők aránya 2009 és 2012 között.

Az élményközpontú, felfedeztető jellegű tanórán kívüli oktatás az ország számos iskolájában nem valósul meg, nem érhető el a diákok jelentős része számára. Bár az iskolán belüli és kívüli, tanórán kívüli, informális és nem formális tanulási lehetőségek a diákok körében nagyon népszerűek, Budapest kivételével a kínálat rendkívül szegényes. Az iskolán belüli informális és nem formális tanulási lehetőségek száma országosan rendkívül eltérő, az iskolák jelentős részében és különösen a kevésbé fejlett régiókban általában csekély. Az intézményekben sok helyütt nem alakultak ki a tanórán kívüli tanulás módszerei és formái, kevés az olyan közösségi tér, amely élményközpontú tanulási lehetőséget kínál. A diákok aktív részvétele, az intézmények együttműködése kevésbé jellemző. A diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek - többek között a munkaerő-piaci kompetenciák erősítését támogató (pl. idegen nyelvi, kommunikációs és vállalkozói készségfejlesztést) a problémamegoldó gondolkodást és a kreatív készségeket, a társadalmi felelősségvállalást, a környezettudatos magatartást, a lelki és fizikai egészséget fejlesztő, konfliktusok kezelését segítő, a helyi közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, továbbá innovációt támogató programok – sok helyen nem állnak rendelkezésre. A most induló pályázat célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése. A projekt konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek: - eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt. Megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.