Katolikus hittan tájékoztató

 

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Mi jellemzi a katolikus hit-és erkölcstan órákat?

Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növekedésre, ha szeretet veszi őket körül. Épp ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkörtteremtsünk számukra. Közösséget alakítunk, ahol jó együtt lenni, játékos, énekes módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen minden óra. Jó időben sokat a természetben töltjük az órákat, segítve a teremtett világ megismerését. Szeretnénk őket arra nevelni, hogy legyenek fogékonyak a szépre, jóra, az igazra, legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az őket körülvevő valóság megértésére, Isten megismerésére.

Mit tanítunk az órákon?

Heti egy órában bibliai történeteken keresztül egy keresztény környezetismeretet ismertetünk meg. Jézus tanítása és a Katolikus Egyház tanítása alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelően – megismerkednek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, kiegészítve a vasárnapi szentmiselátogatással a még személyesebb, mélyebb istenkapcsolattal. Ez mélyítheti hitüket, keresztény erkölcsi nevelésüket, mely a későbbiekben is biztos támasza lesz életüknek. Fejlődik erkölcsi érzékük, lelkiismeretük, miközben maradandó értékeket erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntés meghozásában.

Ki járhat katolikus hit-és erkölcstan órákra?

Minden gyermeket várunk szeretettel. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.

Órákon kívüli foglalkozások, alkalmak a találkozásra

Harmadik osztályban lehetőség van az elsőáldozás szentségének felvételére, hetedik és nyolcadikban pedig a bérmálás szentségéhez járulni. Az órákon készülünk erre, amit a vasárnapi szentmisén való részvétel egészít ki.

Mit tegyen,ha gyermekét katolikus hit-és erkölcstanraszeretné járatni?

Amennyiben gyermeke 1.osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé. Ha felsőbb osztályba jár a gyermek, minden tanév május 20-ig jelentheti be a változtatás szándékát.