EFOP-4.1.1-15-2016-00027 - Eger, Andrássy

Sportlétesítmények felújítása, fejlesztése, eszközbeszerzés!

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport és oktatási célú fejlesztése

Támogatás összege: 637,70 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2018.11.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00027

Projekt bemutatása:

A most induló projekt célja a modern oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, tornaterem építésével, kötelező helyiségek kialakításával, eszközök beszerzésével, a minőségi és befogadó oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. Az intézmény működési helyszínének problémái, amelyek a projekt-tervet generálták: A mindennapos testnevelés megszervezéséhez nem rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel, előírt számú szaktanteremmel. A melegítőkonyha eszközállománya hiányos. A sportudvar a régi technológiával készült aszfalt borítású, a mai kor követelményeinek már nem felel meg. Az oktatási eszközpark szintén frissítésre, korszerűsítésre szorul.

1971-ben épült tornatermünk korszerűtlen, statikus szakértő szerint állapota rossz. A leány öltözőben kialakított mosdó és WC helyiségek száma nem elegendő, az öltöző mérete kicsi az osztályokban levő nagyobb létszámú leány tanulók számára. A fiú öltözőben nincs mosakodási lehetőség, nincs a fűtés megoldva. A tornaeszközök tárolása a tornateremben történik nagyobb méretű szertár hiányában. Az épület belső, udvari homlokzatának vakolata táskásodik. A vakolat hullása a hátsó bejáratot gyakorta használó tanulók számára balesetveszélyes. Az oktatási épület energetikai szempontból elavult, pazarló. A tantermek bútorzata és a taneszközök számban és minőségben is elmaradnak a mai kor követelményeitől. Jelenleg nem rendelkezünk a Kötelező eszközjegyzékben szereplő természettudományos szaktanteremmel. Informatikai hálózatunk kialakítása 2007-ben történt, az akkor rendelkezésre álló szakképzési támogatás mérsékelt keretéből. Azóta toldozott, foltozott hálózatot a 8 éves szerver már nagyon nehezen szolgálja ki. Elavult, alkatrészeket már nem gyártanak hozzá, javítása majdnem lehetetlen. A korszerű oktatási módszerek alkalmazása, a kooperatív munka arányának lényeges növekedése rugalmas megoldásokat és teret igényelnek az iskola épületében. Az épületnek alkalmassá kell válnia sajátos nevelési igényű tanulók befogadására.

A projekt fő tevékenységei a fenti problémákra reagálva kerültek megtervezésre: a meglévő, statikailag elégtelen tornaterem részleges visszabontásával új, 2 szintes, 3 teljes értékű helyiséges tornatermi szárnyat építünk, amelyben helyet foglal egy 15x30m méretű féltornaterem, egy gyógytestnevelési/erőnléti terem és egy tornaszoba, amelyben tánc és sni (azaz sajátos nevelési igényű) különfoglalkozások tarthatók. Kialakítjuk a szükséges számú és méretű kiszolgáló helyiségeket is. A beépíthetőségi fizikai korlátok alapján ez a kialakítás a legmegfelelőbb a célok elérésére, illetve a városi főépítész ezen tervet hagyta jóvá. A tervezett tornatermeket 2 intézmény is használni fogja! A projekt másik fő eleme az eszközbeszerzés, oktatási, sport, ikt és konyhai eszközpark korszerűsítése, bútorok beszerzése tervezett. A pályázat során megvalósul még a meglévő oktatási épületek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva (napcellás rendszer telepítése).