EFOP-4.1.5-16-2017-00128 - Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Hangony

Minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése a hangonyi Szent anna Katolikus Általános Iskolában

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Minőségi oktatás és mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek a megteremtése a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 217,72 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.11.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00128

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása. A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre melynek során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • A mindennapos testnevelés megszervezéséhez az intézmény nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel, így megtörténik a mosdók, öltözők felújítása.
  • Az iskola működéséhez szükség van olyan tantermekre ahol egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokat, csoportbontásban tanított órákat is tarthatnak. Erre alkalmas termek kialakítása a tetőtérben 14 évvel ezelőtt megkezdődött, de jelenleg még nincsenek használható állapotban, így az itt található 3 tanterem is kialakításra kerül.
  • Az iskola fűtési rendszere modernek tekinthető, ugyanakkor az azt kiszolgáló csövek és radiátorok a koruknál fogva rossz állapotúak, ezek cseréje is a projekt része.
  • A beruházás során megvalósul még nyílászárók részleges cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, akadálymentesítés, belső burkolatok cseréje, természettudományos szaktanterem kialakítása a hozzá tartozó szertárral, akadálymentes mosdó kialakítása a földszinten.

A hamarosan megkezdődő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A pályázat eredményeképp megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.