EFOP-4.1.5-16-2017-00144 - Szent György Katolikus Általános Iskola és AMI

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése Jászalsószentgyörgyön

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése Jászalsószentgyörgyön

Támogatás összege: 208,73 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.11.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00144

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása.

A beruházást az a mára jelentőssé vált probléma hívta életre, hogy az épület fűtése mind az energiahatékonyság, mind a szaniter szempontjából korszerűtlen, elöregedett. A hamarosan megkezdődő projekt keretén belül az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Funkcionális korszerűsítés szaktantermek kialakításával,
  • meglévő földszinti és emeleti mosdók felújítása, korszerűsítése mindkét szinten akadálymentes mosdó kialakításával, megvalósul az épület teljes akadálymentesítése is,
  • tetőszerkezet felújítása emeletes épületrésznél, a tetőszerkezet udvari felületén 50 db napelem elhelyezése történik,
  • belső burkolatok cseréje régi épületrészben,
  • belső burkolatok cseréje emeletes épületrészben földszinten és emeleten, valamint a tetőtéri szaktanteremben,
  • összekötő folyosó lapostető hőszigetelése,
  • belső felújítás, ajtók cseréje,
  • fűtéskorszerűsítés

A hamarosan megkezdődő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet teljes körű kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése, sport- és oktatási eszközök beszerzésével, a minőségi és befogadó oktatás feltételeinek biztosítása érdekében. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil rendelkezésre állása. A pályázat eredményeképp megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.