TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00013 - Törökszentmiklós, Szent Kristóf Tagóvoda

Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda fejlesztése

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: A Törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda intézmény, Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda fejlesztése

Támogatás összege: 200,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.12.16.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00013

Projekt bemutatása:

Az Egri Főegyházmegye, mint a Törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda - Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 167.) fenntartója pályázatot nyújtott be a fenntartásában lévő óvoda fejlesztésére. A jelenlegi épületben lévő óvodát 2005- ben alakította ki az akkori önkormányzat ideiglenes jelleggel, mely a mai napig rányomja bélyegét az óvoda mindennapi működésére. A folyosó szűk keresztmetszetű, a bejárati ajtó rányílik a folyosóra (balesetveszély!). A középső csoportszoba kismérete miatt nem alkalmas 15-20 fő gyermek mindennapi zavartalan életvezetéséhez. A fűtésrendszer nem tudja 20 fok felé fűteni a csoportszobákat, főleg nem, ha tartósan -5 fok alatti külső hőmérsékletek vannak. Nem megoldott a gyermekek mindennapi testmozgása, ugyanis nincs tornaszoba, a testmozgást a városi birkózócsarnokban oldják meg, ahova busszal viszik ki a gyermekeket. A meglévő csoportszobák méretei szűkösek. Az OSA adatlapnak megfelelően 75 maximális férőhellyel rendelkezik az óvoda, de ehhez csak összesen 140 m2 alapterületű csoportszobával rendelkezik az épület. Ezek alapján maximálisan 70 fős létszám vehető fel az óvodába. A jelenlegi 69 fő ezt teljesen kihasználja, figyelembe véve, hogy a legkisebb 42 m2-es csoportszobában maximálisan 21 fő helyezhető el egészséges körülmények között.

A projekt során a Törökszentmiklós, Kapisztrán János utca 3. szám alatti ingatlanon a meglévő épületek elbontásával kerül felépítésre az óvoda új épülete. Az új óvodaépület kapacitása 1 db csoportszobával bővül (összesen 4 db csoportszoba lesz, így az intézmény befogadóképessége 20 fővel nő), helyet kapnak szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek, kialakításra kerül tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség, a kertben udvar, játszóudvar, a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely. Az építéssel párhuzamosan informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök is beszerzésre kerülnek. A fejlesztés tartalmaz megújuló energiát hasznosító elemet, mellyel tovább csökkenthető a fosszilis energiahordozókhoz való függőség, így az épület teljes mértékben megfelel majd az energetikai, építésügyi, egyéb műszaki előírásoknak.

A projekt lehetőséget ad még több hátrányos helyzetű gyermek óvodai ellátására, amely hangsúlyossá teszi a befogadásra és egymás elfogadására irányuló pedagógiai módszertant, az óvodai esélyegyenlőségi program érvényesítését. Az oktatás minőségét fejleszti az optimális csoportlétszámok kialakítását lehetővé tevő férőhelybővítés. A logopédiai foglalkoztató és a tornaszoba kialakítása a sajátos nevelési igényű fejlesztésre és a mozgásfejlesztésre irányuló továbbképzések felé orientálja a pedagógusokat, amely a pedagógusszakma fejlődését támogatja. A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása. A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.