Történelmi tanulmányi verseny az Egri Főegyházmegye középiskolásai számára

Történelmi verseny Részletes kiírás 2018 09 11

EKIF Verseny Nevezési lap 2018 09 15

EKIF Verseny feladatlap 2018 09 15 ELSŐ FORDULÓ


Az 1938-ban, Budapesten megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra emlékezés és a 2020-ban, Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra felkészülés jegyében, az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolák 10. 11. és 12. évfolyamain tanuló diákoknak történelem tantárgyi tanulmányi versenyt hirdetünk az alábbiak szerint.

A tanulmányi verseny címe: „Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora”

A verseny tartalma: Magyarország politikai és egyházi történelme 1938-ban.

A verseny célja: A versenyre készülés segíti középiskolai történelem tananyag alapos és részletes megismerését.

Díjak: az első három csapat tagjai és felkészítő tanárai, elismerő oklevélben és pénzjutalomban részesülnek az alábbiak szerint:

 • az első helyezett csapat 3 tagja és 1 felkészítő tanára, egyénenként: 100.000.- Ft.
 • a második helyezett csapat 3 tagja és 1 felkészítő tanára, egyénenként: 80.000.- Ft.
 • a harmadik helyezett csapat 3 tagja és 1 felkészítő tanára, egyénenként: 50.000.- Ft.

Nevezés: A középiskolák 10. 11. és 12. évfolyamain tanuló diákokból álló 3 fős csapatok, csapatonként egy-egy felkészítő tanár megnevezésével, 2018. október 1-jéig nevezhetnek a cikk elején és végén található letölthető nevezési lap kitöltésével és aláírásával. Innen tölthető le a részletes versenykiírás és az első forduló feladatlapja is. (A verseny folyamán a soronkövetkező feladatlapok szintén itt leszenek elérhetőek.)

A nevezési lapot postai úton az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 3301 Eger, Pf. 80. címre,

elektronikusan pedig Dr. Bartók Béla egyetemi docens bartok.bela@uni-eszterhazy.hu e-mail címre kell elküldeni.

A verseny ütemezése:

 • október 1. és 2018. november 19. között az első feladatlap megoldása és elküldése

Téma: Magyarország külpolitikai helyzete 1938-ban

Az első feladatalap 5 témája:

  • A magyar-német kapcsolat
  • Ausztria megszállása
  • A bledi konferencia
  • Az első bécsi döntés
  • A kárpátaljai válság

 • november 19. és 2019. január 14. között a második feladatlap megoldása és elküldése

Téma: Magyarország belpolitikai helyzete 1938-ban

A második feladatalap 5 témája:

  • A kormányváltás
  • A győri program
  • A népi írók mozgalma
  • Az 1. zsidótörvény tartalma
  • A nyilaskeresztes veszély

 • január 14. és 2019. március 4. között a harmadik feladatlap megoldása és elküldése

Téma: A magyar társadalom állapota 1938-ban

A társadalmi rétegek jellemzői életmódja

A harmadik feladatalap 5 témája:

   • A főnemesség
   • A nagypolgárság
   • A középosztály
   • A munkásság
   • A parasztság

 • 2019. március 30. (szombat)

Szóbeli döntő Egerben, az írásbeli feladatokból a nevezést benyújtó iskolákból legmagasabb pontszámot szerzett csapatok részvételével.

A döntő célja többféle készség és képesség fejlesztése és ellenőrzése.

Egy iskolából csak a legmagasabb pontszámot elért csapat juthat a döntőbe.

A döntő témája: A magyarországi és a külföldi katolikus egyházak részvétele az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és az eseménysorozat hatása a társadalomra

A döntő 8 témája:

 1. Az eucharisztia a katolikus teológiában
 2. Az Actio Catholica tevékenysége
 3. A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjainak életpályája
 4. A szerzetesrendek szerepe Magyarországon
 5. Eugenio Pacelli bíboros és a külföldi vendégek
 6. Cserkészek és leventék
 7. A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tanácsa (KALOT) és munkássága
 8. Szent István király és a Szent Jobb tisztelete

 

Jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánok!

 

Eger, 2018. augusztus 10.

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek


Történelmi verseny Részletes kiírás 2018 09 11

EKIF Verseny Nevezési lap 2018 09 15

EKIF Verseny feladatlap 2018 09 15 ELSŐ FORDULÓ