Eger és Vidéke Esperesi Kerület

Eger és Vidéke Esperesi Kerület
Esperes: Menyhárt József Eger Nagyboldogasszony plébánosa1. Andornaktálya (Sarlós Boldogasszony) plébánia

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 71. Heves megye

Fília: Andornak iskolakápolna (Szent András Apostol)

Ellátja Maklár plébánia


2. Bátor (Szent Imre) plébánia

3336 Bátor, Hunyadi u. 36. Heves megye

Fília: Egerbocs (Szent Márton püspök)

Hevesaranyos (Keresztelő Szent János születése)

Ellátja Egerbakta plébánia


3. Bélapátfalva (Szent István király) plébánia

3346 Bélapátfalva, IV. Béla király u. 76. Heves megye

Tel: 36/554-078

Templomok:

Bélháromkúti apátsági templom (Nagyboldogasszony)
Bükkszentmárton ótemplom (Szent Márton püspök)
Gilitka kápolna (Szent Anna)

Fília: Mónosbél (Nepomuki Szent János vértanú)
Bükkszentmárton (Szent Márton püspök)

Plébános: Kovács László c. apát, érd. esperes, e-mail: kovacs.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Szilvásvárad plébániát


4. Eger Belváros (Szent János apostol, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás) főplébánia

3300 Eger, Telekessy u. 6. Heves megye

Tel: 36/515-725, fax: 36/515-727; Bazilika: 36/420-970

Honlap: www.eger-bazilika.plebania.hu, e-mail: bazilika.eger@gmail.com

Kápolna: Szent Anna kápolna, Fájdalmas Szűzanya temetőkápolna, Szépasszonyvölgyi kápolna

Plébános: Dr. Csizmadia István pápai prelátus, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, teológiai tanár, főesperes, e-mail: csizmadia.istvan@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Vízi János, e-mail: vizi.janos@egriegyhazmegye.hu

Lelkipásztorok:

Szabó József Béla c. kanonok, érd. esperes, zenei főigazgató, e-mail: szabo.jozsef.bela@egriegyhazmegye.hu
Schönberger Ferenc tb. kanonok

Oldallagosan ellátja Eger Fájdalmas Anya plébániát

Eger Szent Anna kápolna

3300 Eger, Széchenyi u. 29.

Kápolnaigazgató: Dr. Dolhai Lajos pápai prelátus, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, rektor, e-mail: dolhai.lajos@egriegyhazmegye.hu

Eger Szent Bernát (Borgia Szent Ferenc) lelkészség

3300 Eger, Széchenyi u. 17. Heves megye

Ellátja Eger Lajosváros plébánia


5. Eger Fájdalmas Anya (Szent János apostol és Fájdalmas Anya) plébánia

3300 Eger, Servita u. 21. Heves megye

Tel: 36/313-687, 36/515-254

Honlap: www.egriservitaplebania.hu

Kápolna: Szent Donát püspök (Feltámadt Krisztus) temetőkápolna

Ellátja Eger Belváros főplébánia


6. Eger Felnémet (Palermói Szent Rozália szűz) plébánia

3304 Eger-Felnémet, Sánc u. 5/a. Pf. 11. Heves megye

Tel: 36/420-317

Fília: Szarvaskő (Keresztelő Szent János születése)

Ellátja Felsőtárkány plébánia


7. Eger Jézus Szíve plébánia

3300 Eger, Maklári u. 91. Heves megye

Tel: 36/517-685

Honlap: www.jezusszive.plebania.hu

Kápolna: Szent Rozália temetőkápolna, Szent Rókus temetőkápolna

Plébános: Ficzek László pápai káplán, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, általános helynök, e-mail: ficzek.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Drahos Dávid egyetemi lelkész, e-mail: drahos.david@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Ostoros, Novaj plébániákat


8. Eger Kisboldogasszony plébánia

3300 Eger, Széchenyi u. 51. Heves megye

Tel: 36/516-716

Templom:

Szent II. János Pál Missziós Központ

3300 Eger, Vallon utca 14.

Plébániai kormányzó: Ailer Gellért vicerektor, e-mail: ailer.gellert@egriegyhazmegye.hu

Beosztott lelkész: Philippe-Marie van Dael OSM, e-mail: fulop.atya@egriegyhazmegye.hu


9. Eger Lajosváros (Szent Lajos király, hitvalló) plébánia

3300 Eger, Aradi u. 6. Heves megye

Tel: 36/313-651

Honlap: www.szentlajos.plebania.hu

Plébános: Koós Ede érseki tanácsos, templomigazgató, teológiai tanár, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium spirituálisa, e-mail: koos.ede@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Eger Szent Bernát lelkészséget és Kerecsend plébániát


10. Eger Nagyboldogasszony (Szeplőtelen Fogantatás) plébánia

3300 Eger, Kossuth L. u. 14. Heves megye

Mobil: 30/140-48-56

Plébános: Menyhárt József érd. főesperes, c. apát, főszentszéki bíró, főszámvevő, e-mail: menyhart.jozsef@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja: Szomolya plébániát


11. Eger Szent Antal (Páduai Szent Antal) plébánia

3300 Eger, Dobó tér 4. Heves megye

Plébános: Pawel Cebula OFM Conv. a tartományfőnök magyarországi képviselője, e-mail: frpawel@gmail.com


12. Egerbakta (Alexandriai Szent Katalin vértanú) plébánia

3321 Egerbakta, Siroki u. 4. Heves megye

Plébános: Dr. Racs Csaba érseki tanácsos, teológiai tanár, e-mail: racs.csaba@egriegyhazmegye.hu

Diakónus: Berzeviczi Lajos

Oldallagosan ellátja Bátor plébániát


13. Egercsehi (Rózsafüzér királynője) plébánia

3342 Egercsehi, Kossuth u. 35. Heves megye

Tel: 36/585-014

Fília: Egercsehi bányatelep (Szent István király)

Szúcs (Szent József, a munkás, Kisboldogasszony)

Plébániai kormányzó: Dr. Barsi János, e-mail: barsi.janos@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Bekölce plébániát


14. Egerszalók (Szűz Mária Szent Neve) plébánia

3394 Egerszalók, Kossuth u. 63. Heves megye

Tel: 36/474-051

Fília: Demjén (Páduai Szent Antal)

Plébános: Árvai Zoltán érseki tanácsos, kórházlelkész, e-mail: arvai.zoltan@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Egerszólát plébániát


15. Egerszólát (Nepomuki Szent János vértanú) plébánia

3328 Egerszólát, Templom tér 10. Heves megye

Ellátja Egerszalók plébánia


16. Felsőtárkány (Szent Mária Magdolna) plébánia

3324 Felsőtárkány, Fő út 182. Heves megye

Tel: 36/434-610

Plébániai kormányzó: Czibere Zsolt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium iskolalelkésze, e-mail: czibere.zsolt@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Eger Felnémet plébániát


17. Kerecsend (Szűz Mária, világ királynője) plébánia

3396 Kerecsend, Fő út 71. Heves megye

Ellátja Eger Lajosváros plébánia


18. Maklár (Szentháromság) plébánia

3397 Maklár, Templom tér 24. Heves megye

Tel: 36/357-169

Fília: Nagytálya (Magyarok Nagyasszonya)

Plébános: Korózs Péter, e-mail: korozs.peter@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Andornaktálya plébániát


19. Novaj (Magyarok Nagyasszonya) plébánia

3327 Novaj, Rákóczi u. 1. Heves megye

Ellátja Eger Jézus Szíve plébánia


20. Ostoros (Szent István király) plébánia

3326 Ostoros, Egri u. 3. Heves megye

Ellátja Eger Jézus Szíve plébánia


21. Szilvásvárad (Borromeo Szent Károly püspök) plébánia

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 4. Heves megye

Kápolna: Nagyvisnyó (Szent József, a munkás)

Ellátja Bélapátfalva plébánia