Eger és Vidéke Esperesi Kerület

SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERESSÉG

Főesperes: Dr. Csizmadia István Eger Belváros plébánosa

Eger és Vidéke Esperesi Kerület
Esperes: Menyhárt József Eger Nagyboldogasszony plébánosa


1. Andornaktálya Római Katolikus Plébánia

Titulus: Sarlós Boldogasszony

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 71. Heves megye

Fília: Andornak (Szent András Apostol templom)

Ellátja: Maklár plébánia

 

2. Bátor Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Imre

3336 Bátor, Hunyadi u. 36. Heves megye

Fíliák: Egerbocs (Szent Márton püspök),

Hevesaranyos (Keresztelő Szent János születése)

Ellátja: Egerbakta plébánia

 

3. Bélapátfalva Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

3346 Bélapátfalva, IV. Béla király u. 76. Heves megye

Tel.: 36/554-078

Templomok: Bélháromkúti apátsági templom (Nagyboldogasszony), Bükkszentmárton ótemplom (Szent Márton püspök), Gilitka kápolna (Szent Anna)

Fíliák: Mónosbél (Nepomuki Szent János vértanú) Bükkszentmárton (Szent Márton püspök)

Plébános: Kovács László c. apát, érd. esperes, e-mail: kovacs.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Szilvásvárad plébániát

 

4. Eger Belváros Római Katolikus Főplébánia

Titulus: Szent János apostol, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás

3300 Eger, Telekessy u. 6. Heves megye

Tel.: 36/515-725, fax: 36/515-727; Bazilika: 36/420-970

Honlap: www.eger-bazilika.plebania.hu

e-mail: bazilika.eger@gmail.com

Kápolnák: Szent Anna kápolna, Fájdalmas Szűzanya temetőkápolna, Szépasszonyvölgyi kápolna

Plébános: Dr. Csizmadia István pápai prelátus, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, teológiai tanár, főesperes, e-mail: csizmadia.istvan@egriegyhazmegye.hu

Káplánok: Kovács József Krisztián, e-mail: kovacs.jozsef@egriegyhazmegye.hu; Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens, e-mail: vizi.janos@egriegyhazmegye.hu

Lelkész: Szabó József Béla c. kanonok, érd. esperes, zenei főigazgató, e-mail: szabo.jozsef.bela@egriegyhazmegye.hu

Eger Szent Anna kápolna

3300 Eger, Széchenyi u. 29.

Kápolnaigazgató: Dr. Dolhai Lajos pápai prelátus, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, rektor, főszentszéki kötelékvédő, e-mail: dolhai.lajos@egriegyhazmegye.hu

Eger Szent Bernát (Borgia Szent Ferenc) lelkészség

3300 Eger, Széchenyi u. 17. Heves megye

Templomigagató: Füleczki István prefektus, teológiai tanár, e-mail: fuleczki.istvan@egriegyhazmegye.hu

Egri Érseki Fiúkórus

3300 Eger, Telekessy u. 6. Heves megye

Honlap: www.egerfiukorus.hu

e-mail: egerfiukorus@gmail.com

Kórusvezető: Schmiedmeiszter Szilvia (mobil: 70/282-49-48)

 

5. Eger Fájdalmas Anya Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent János apostol és Fájdalmas Anya

3300 Eger, Servita u. 21. Heves megye

Tel.: 36/313-687, 36/515-254

Honlap: www.egriservitaplebania.hu

Kápolna: Szent Donát püspök (Feltámadt Krisztus) temetőkápolna

Plébános: Buda Péter főszékesegyházi kanonok, érseki tanácsos, teológiai tanár, e-mail: buda.peter@egriegyhazmegye.hu

 

6. Eger-Felnémet Római Katolikus Plébánia

Titulus: Palermói Szent Rozália szűz

3304 Eger-Felnémet, Sánc u. 5/a. Pf. 11. Heves megye

Tel.: 36/420-317

Fília: Szarvaskő (Keresztelő Szent János születése

Ellátja: Felsőtárkány plébánia

 

7. Eger Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia

Titulus: Jézus Szíve

3300 Eger, Maklári u. 91. Heves megye

Tel.: 36/517-685

Honlap: www.jezusszive.plebania.hu

Kápolna: Szent Rozália temetőkápolna, Szent Rókus temetőkápolna

Plébános: Ficzek László pápai káplán, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, általános helynök, e-mail: ficzek.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Drahos Dávid egyetemi lelkész, e-mail: drahos.david@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Ostoros, Novaj plébániákat

 

8. Eger Kisboldogasszony Római Katolikus Plébánia

Titulus: Kisboldogasszony

3300 Eger, Széchenyi u. 51. Heves megye

Tel.: 36/516-716

Templom: Szent II. János Pál Missziós Központ (3300 Eger, Vallon utca 14.)

Plébániai kormányzó: Ailer Gellért vicerektor, e-mail: ailergel@gmail.com

Káplán: Altamirano Méndez Jorge Luis, e-mail: jorge.mendez@egriegyhazmegye.hu

 

9. Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Lajos király, hitvalló

3300 Eger, Aradi utca 1. Heves megye

Mobil: 30/323-9580

Honlap: www.szentlajos.plebania.hu

Plébános: Koós Ede érseki tanácsos, templomigazgató, teológiai tanár, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium spirituálisa, e-mail: koos.ede@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Kerecsend plébániát

 

10. Eger Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szeplőtelen Fogantatás

3300 Eger, Kossuth L. u. 14. Heves megye

Mobil: 30/140-48-56

Plébános: Menyhárt József érd. főesperes, c. apát, főszentszéki bíró, főszámvevő, e-mail: menyhart.jozsef@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Szomolya plébániát

 

11. Eger Szent Antal Római Katolikus Plébánia

Titulus: Páduai Szent Antal

3300 Eger, Dobó tér 4. Heves megye

Mobil: 30/334-33-52

Plébános: Paweł Cebula OFM Conv. a tartományfőnök magyarországi képviselője, e-mail: frpawel@gmail.com

 

12. Egerbakta Római Katolikus Plébánia

Titulus: Alexandriai Szent Katalin vértanú

3321 Egerbakta, Siroki u. 4. Heves megye

Plébános: Dr. Racs Csaba érseki tanácsos, teológiai tanár, e-mail: racs.csaba@egriegyhazmegye.hu

Diakónus: Berzeviczi Lajos

Oldallagosan ellátja Bátor plébániát

 

13. Egercsehi Római Katolikus Plébánia

Titulus: Rózsafüzér királynője

3342 Egercsehi, Kossuth u. 33. Heves megye

Tel.: 36/585-014

Fília: Egercsehi bányatelep (Szent István király), Szúcs (Szent József, a munkás, Kisboldogasszony)

Plébániai kormányzó: Dr. Barsi János, e-mail: barsi.janos@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Bekölce plébániát

 

14. Egerszalók Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szűz Mária Szent Neve

3394 Egerszalók, Kossuth u. 63. Heves megye

Tel.: 36/474-051

Fília: Demjén (Páduai Szent Antal)

Plébános: Árvai Zoltán érseki tanácsos, kórházlelkész, e-mail: arvai.zoltan@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Egerszólát plébániát

 

15. Egerszólát Római Katolikus Plébánia

Titulus: Nepomuki Szent János vértanú

3328 Egerszólát, Templom tér 10. Heves megye

Ellátja: Egerszalók plébánia

 

16. Felsőtárkány Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Mária Magdolna

3324 Felsőtárkány, Fő út 182. Heves megye

Tel.: 36/434-610

Plébániai kormányzó: Czibere Zsolt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium iskolalelkésze, e-mail: czibere.zsolt@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Eger Felnémet plébániát

 

17. Kerecsend Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szűz Mária, világ királynője

3396 Kerecsend, Fő út 71. Heves megye

Ellátja: Eger Lajosváros plébánia

 

18. Maklár Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szentháromság

3397 Maklár, Templom tér 24. Heves megye

Tel.: 36/357-169

Fília: Nagytálya (Magyarok Nagyasszonya)

Plébános: Bakos Tamás teológiai tanár, e-mail: bakos.tamas@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Andornaktálya plébániát

 

19. Novaj Római Katolikus Plébánia

Titulus: Magyarok Nagyasszonya

3327 Novaj, Rákóczi u. 1. Heves megye

Ellátja: Eger Jézus Szíve plébánia

 

20. Ostoros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

3326 Ostoros, Egri u. 3. Heves megye

Ellátja: Eger Jézus Szíve plébánia

 

21. Szilvásvárad Római Katolikus Plébánia

Titulus: Borromeo Szent Károly püspök

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 4. Heves megye

Kápolna: Nagyvisnyó (Szent József, a munkás)

Ellátja: Bélapátfalva plébánia