Eger és Vidéke Esperesi Kerület

SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERESSÉG

Főesperes: Dr. Csizmadia István Eger Belváros plébánosa

Eger és Vidéke Esperesi Kerület

Esperes: Menyhárt József Eger Nagyboldogasszony plébánosa


1. Andornaktálya Római Katolikus Plébánia

Titulus: Sarlós Boldogasszony

Alapítva: 1332; 1727; Épült: 1767; Akv.: 1722

Lakosok száma: 2.641; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.034

Keresztelés: 1; temetés: 28

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 71. Heves vármegye

Filia: Andornak (Szent András apostol templom)

Épült: 2022

Ellátja: Maklár plébánia

 

2. Bátor Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Imre

Alapítva: 1772; Épült: 1770; Akv.: 1730

Lakosok száma: 382; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 119

Keresztelés: 9; temetés: 26

3336 Bátor, Hunyadi u. 36. Heves vármegye

Filia: Egerbocs (Szent Márton püspök)

Épült: 1697

Lakosok száma: 492; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 278

Hevesaranyos (Keresztelő Szent János születése)

Épült: 1828

Lakosok száma: 577; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 246

Ellátja: Egerbakta plébánia

 

3. Bélapátfalva Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

Alapítva: 1700; Épült: 1816; Akv.: 1730

Lakosok száma: 2.668; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.141

Keresztelés: 23; temetés: 40

3346 Bélapátfalva, IV. Béla király u. 76. Heves vármegye

Templomok: Bélháromkúti apátsági templom (Nagyboldogasszony)

Épült: 1232

Bükkszentmárton ótemplom (Szent Márton püspök)

Épült: 13. század

Gilitka kápolna (Szent Anna)

Épült: 1750

Filia: Mónosbél (Nepomuki Szent János vértanú)

Épült: 1785

Lakosok száma: 407; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 142

Bükkszentmárton (Szent Márton püspök)

Épült: 1998

Lakosok száma: 307; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 127

Plébános: Kovács László c. apát, érd. esperes, e-mail: kovacs.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Szilvásvárad plébániát

 

4. Eger Belváros Római Katolikus Főplébánia

Titulus: Szent János apostol, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás

Alapítva: 1688; Épült: 1836; Akv.: 1688

Lakosok száma (Eger): 49.182; Népszámlálási adatok szerint r. k. (Eger): 17.775

Keresztelés: 79; temetés: 160

3300 Eger, Telekessy u. 6. Heves vármegye

Tel.: 36/515-725, fax: 36/515-727, Bazilika: 36/420-970

Honlap: www.eger-bazilika.plebania.hu, e-mail: bazilika.eger@gmail.com

Kápolnák: Temetőkápolna (Fájdalmas Szűzanya)

Épült: 1776

Szépasszonyvölgyi kápolna

Épült: 1903

Plébános: Dr. Csizmadia István pápai prelátus, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, teológiai tanár, főesperes, e-mail: csizmadia.istvan@egriegyhazmegye.hu

Káplánok:

Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens, e-mail: vizi.janos@egriegyhazmegye.hu

Kovács József Krisztián, e-mail: kovacs.jozsef@egriegyhazmegye.hu

Lelkész:

Szabó József Béla c. kanonok, érd. esperes, zenei főigazgató, e-mail: szabo.jozsef.bela@egriegyhazmegye.hu

Eger Szent Anna kápolna

3300 Eger, Széchenyi u. 29. Heves vármegye

Épült: 1750

Kápolnaigazgató: Dr. Dolhai Lajos pápai prelátus, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, rektor, főszentszéki kötelékvédő, e-mail: rektor@eghf.hu

Eger Szent Bernát (Borgia Szent Ferenc) lelkészség

3300 Eger, Széchenyi u. 15. Heves vármegye

Épült: 1743

Templomigazgató: Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium iskolalelkésze, e-mail: vizi.janos@egriegyhazmegye.hu

 

5. Eger Fájdalmas Anya Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent János apostol és Fájdalmas Anya

Alapítva: 1942; Épült: 1728; Akv.: 1943

Keresztelés: 22; temetés: 32

3300 Eger, Servita u. 21. Heves vármegye

Tel.: 36/313-687, 36/515-254

Honlap: www.egriservitaplebania.hu

Kápolna: Szent Donát püspök (Feltámadt Krisztus) temetőkápolna

Épült: 1894

Plébános: Buda Péter főszékesegyházi kanonok, teológiai tanár, érseki tanácsos, e-mail: budapetereger@gmail.com

 

6. Eger-Felnémet Római Katolikus Plébánia

Titulus: Palermói Szent Rozália szűz

Alapítva: 1789; Épült: 1740; Akv.: 1813

Keresztelés: 21; temetés: 47

3304 Eger-Felnémet, Sánc u. 5/a, Pf. 11. Heves vármegye

Tel.: 36/420-317

Filia: Szarvaskő (Keresztelő Szent János születése)

Épült: 1840

Lakosok száma: 371; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 111

Ellátja: Felsőtárkány plébánia

 

7. Eger Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia

Titulus: Jézus Szíve

Alapítva: 1946; Épült: 1985; Akv.: 1946

Keresztelés: 45; temetés: 31

3300 Eger, Maklári u. 91. Heves vármegye

Tel.: 36/517-685

Honlap: www.jezusszive.plebania.hu

Kápolna: Temetőkápolna (Szent Rozália)

Épült: 1934

Temetőkápolna (Szent Rókus)

Épült: 1714

Plébános: Ficzek László pápai káplán, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, általános helynök, e-mail: ficzek.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Drahos Dávid egyetemi lelkész, e-mail: drahos.david@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Ostoros, Novaj plébániákat

 

8. Eger Kisboldogasszony Római Katolikus Plébánia

Titulus: Kisboldogasszony

Alapítva: 1946; Épült: 1724; Akv.: 1946

Keresztelés: 10; temetés: 59

3300 Eger, Széchenyi u. 51. Heves vármegye

Tel.: 36/516-716

Templom: Szent II. János Pál Missziós Központ (3300 Eger, Vallon utca 14.)

Alapítva: 2019

Plébániai kormányzó: Ailer Gellért vicerektor, e-mail: ailergel@gmail.com

Káplán: Altamirano Méndez Jorge Luis, e-mail: jorge.mendez@egriegyhazmegye.hu

 

9. Eger Lajosváros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Lajos király, hitvalló

Alapítva: 1942; Épült: 1937; Akv.: 1943

Keresztelés: 35; temetés: 45

3300 Eger, Aradi utca 1. Heves vármegye

Mobil: 30/323-95-80

E-mail: szentlajoseger@gmail.com

Plébános: Koós Ede érseki tanácsos, teológiai tanár, e-mail: koos.ede@egriegyhazmegye.hu, koosede@gmail.com

Oldallagosan ellátja Kerecsend plébániát

 

10. Eger Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szeplőtelen Fogantatás

Alapítva: 1944; Épült: 1737; Akv.: 1967

Keresztelés: 12; temetés: 16

3300 Eger, Kossuth L. u. 14. Heves vármegye

Mobil: 30/140-48-56

Plébános: Menyhárt József érd. főesperes, c. apát, főszentszéki bíró, főszámvevő, e-mail: menyhart.jozsef@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Szomolya plébániát

 

11. Eger Szent Antal Római Katolikus Plébánia

Titulus: Páduai Szent Antal

Alapítva: 1944; Épült: 1771; Akv.: 1944

3300 Eger, Dobó tér 4. Heves vármegye

Mobil: 30/334-33-52

Plébános: Paweł Cebula OFM Conv. a tartományfőnök magyarországi képviselője, e-mail: frpawel@gmail.com

 

12. Egerbakta Római Katolikus Plébánia

Titulus: Alexandriai Szent Katalin vértanú

Alapítva: 1789; Épült: 1781; Akv.: 1813

Lakosok száma: 1.430; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 782

Keresztelés: 12; temetés: 22

3321 Egerbakta, Siroki u. 4. Heves vármegye

Plébános: Dr. Racs Csaba érseki tanácsos, teológiai tanár, e-mail: racs.csaba@egriegyhazmegye.hu

Diakónus: Berzeviczi Lajos

Oldallagosan ellátja Bátor plébániát

 

13. Egercsehi Római Katolikus Plébánia

Titulus: Rózsafüzér királynője

Alapítva: 1737; Épült: 1735; Akv.: 1791

Lakosok száma: 1.240; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 267

Keresztelés: 7; temetés: 16

3342 Egercsehi, Kossuth Lajos út 33. Heves vármegye

Tel.: 36/585-014

Filia: Egercsehi bányatelep (Szent István király)

Épült: 1939

Szúcs (Szent József, a munkás, Kisboldogasszony)

Épült: 1968

Lakosok száma: 362; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 103

Plébániai kormányzó: Dr. Barsi János, e-mail: barsi.janos@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Bekölce plébániát

 

14. Egerszalók Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szűz Mária Szent Neve

Alapítva: 1741; Épült: 1738; Akv.: 1725

Lakosok száma: 1.939; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 790

Keresztelés: 4; temetés: 14

3394 Egerszalók, Kossuth u. 63. Heves vármegye

Tel.: 36/474-051

Filia: Demjén (Páduai Szent Antal)

Épült: 1780

Lakosok száma: 719; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 228

Plébános: Árvai Zoltán érseki tanácsos, kórházlelkész, e-mail: arvai.zoltan@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Egerszólát plébániát

 

15. Egerszólát Római Katolikus Plébánia

Titulus: Nepomuki Szent János vértanú

Alapítva: 1921; Épült: 1734; Akv.: 1813

Lakosok száma: 1.009; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 423

Keresztelés: 9; temetés: 12

3328 Egerszólát, Templom tér 10. Heves vármegye

Ellátja: Egerszalók plébánia

 

16. Felsőtárkány Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Mária Magdolna

Alapítva: 1705; Épült: 1792; Akv.: 1779

Lakosok száma: 3.493; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.507

Keresztelés: 41; temetés: 41

3324 Felsőtárkány, Fő út 182. Heves vármegye

Tel.: 36/434-610

Plébániai kormányzó: Czibere Zsolt az Andrássy György KatolikusKözgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium iskolalelkésze, e-mail: czibere.zsolt@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Eger Felnémet plébániát

 

17. Kerecsend Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szűz Mária, világ királynője

Alapítva: 1779; Épült: 1950; Akv.: 1799

Lakosok száma: 2.210; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 670

Keresztelés: 7; temetés: 13

3396 Kerecsend, Fő út 71. Heves vármegye

Ellátja: Eger Lajosváros plébánia

 

18. Maklár Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szentháromság

Alapítva: 1732; Épült: 1950; Akv.: 1742

Lakosok száma: 2.439; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 780

Keresztelés: 5; temetés: 24

3397 Maklár, Templom tér 24. Heves vármegye

Tel.: 36/357-169

Filia: Nagytálya (Magyarok Nagyasszonya)

Épült: 1903

Lakosok száma: 915; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 362

Plébániai kormányzó: Bakos Tamás teológiai tanár, e-mail: bakos.tamas@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Andornaktálya plébániát

 

19. Novaj Római Katolikus Plébánia

Titulus: Magyarok Nagyasszonya

Alapítva: 1795; Épült: 1947; Akv.: 1785

Lakosok száma: 1.320; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 518

Keresztelés: 4; temetés: 13

3327 Novaj, Rákóczi u. 1. Heves vármegye

Ellátja: Eger Jézus Szíve plébánia

 

20. Ostoros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

Alapítva: 1932; Épült: 1724; Akv.: 1932

Lakosok száma: 2.914; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.060

Keresztelés: 9; temetés: 27

3326 Ostoros, Egri u. 3. Heves vármegye

Ellátja: Eger Jézus Szíve plébánia

 

21. Szilvásvárad Római Katolikus Plébánia

Titulus: Borromeo Szent Károly püspök

Alapítva: 1950; Épült: 1923; Akv.: 1951

Lakosok száma: 1.393; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 343

Keresztelés: 2; temetés: 5

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 4. Heves vármegye

Kápolna: Nagyvisnyó (Szent József, a munkás)

Épült: 2005

Lakosok száma: 847; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 90

Ellátja: Bélapátfalva plébánia