Sátoraljaújhely-Bodrogközi Esperesi Kerület

ABAÚJ-ZEMPLÉNI FŐESPERESSÉG

Főesperes: KECSKÉS ATTILA tolcsvai plébános

Sárospataki Esperesi kerület
Esperes: Lóczi Tamás Sátoraljaújhely Szent István Király plébánosa


1.    Alsóberecki Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Magyarok Nagyasszonya

3985 Alsóberecki, Kossuth u. 40. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília:    Felsőberecki (Szentlélek)

Ellátja: Sátoraljaújhely Szent István Király főplébánia

 

2.    Füzér Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent István király

3996 Füzér, Rákóczi u. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília:    Füzérkomlós (Szent Kereszt megtalálása), Füzérkajata, Filkeháza, Pusztafalu

Plébános:   Tóth Gábor, e-mail: toth.gabor@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Hollóháza plébániát

 

3.    Füzérradvány Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent Eduárd király, hitvalló

3993 Füzérradvány, Táncsics Mihály u. 10. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília:    Kovácsvágás, Vágáshuta (Sarlós Boldogasszony)

Ellátja: Pálháza plébánia

 

4.    Hollóháza Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent László király

3999 Hollóháza, Rákóczi u. 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kápolna:    Nyíri (Szűz Mária Szeplőtelen Szíve), Bózsva (Nagybózsva-Szentlélek)

Ellátja: Füzér plébánia

 

5.    Karcsa Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Lisieuxi Szent Teréz

3963 Karcsa, Szabadság út 28. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília:    Karos (misézőhely: görögkatolikus templom), Becsked (Kisboldogasszony)

Ellátja: Pácin plébánia

 

6.    Károlyfalva Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Nepomuki Szent János vértanú

3944 Károlyfalva, Rákóczi u. 58. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 47/325-522

Ellátja: Sárospatak plébánia

 

7.    Kishuta Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szűz Mária Szent Neve

3994 Kishuta, Kossuth Lajos u. 24. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília:    Nagyhuta (Szent Anna)

Ellátja: Pálháza plébánia

 

8.    Pácin Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Jézus Szíve

3964 Pácin, Fő út 41. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 47/342-065

Fília:    Kisrozvágy (misézőhely: görögkatolikus templom), Nagyrozvágy (Szűz Mária Szent Neve), Semjén

Plébániai kormányzó: Matyi Péter, e-mail: matyi.peter@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Karcsa, Ricse, Zemplénagárd plébániákat

 

9.    Pálháza Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent Pál apostol

3994 Pálháza, Dózsa György út 31. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 47/951-100, mobil: 30/432-30-75

Plébános:   Szemenyei Péter, e-mail: szemenyei.peter@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Füzérradvány, Kishuta plébániákat

 

10.    Ricse Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szűz Mária világ királynője

3974 Ricse, Rákóczi u. 40. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ellátja: Pácin plébánia

 

11.    Sátoraljaújhely Szent István Király Római Katolikus Főplébánia

3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 10. Pf. 226. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 47/321-231

Fília:    Széphalom (Jézus Szíve), Bodroghalom (Szent Kereszt felmagasztalása), Rudabányácska, Kisbózsva (Krisztus Király)

Plébános:   Lóczi Tamás érseki tanácsos, esperes, EKIF elnök, főszentszéki bíró, e-mail: loczi.tamas@egriegyhazmegye.hu

Káplán:    Noel Benedict Antasoda Tajos, e-mail: benedict.tajos@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Vilyvitány, Alsóberecki plébániákat

Sátoraljaújhely Nagyboldogasszony Templomigazgatóság

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. u. 19. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 47/322-433, 47/321-705

Templomigazgató: Szabó László SP, e-mail: szabo.laszlo@piarista.hu

 

12.    Tiszacsermely Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent István király

3972 Tiszacsermely, Hősök tere 8/a. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kápolna:    Cigánd (Gyümölcsoltó Boldogasszony), Nagyhomok (Krisztus Király), Tiszakarád (Győri Könnyező Szűz Mária)

Ellátja: Sárospatak plébánia

 

13.    Vilyvitány Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent Anna

3991 Vilyvitány, Kolozsvári u. 8. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília:    Mikóháza (misézőhely görögkatolikus templomban), Alsóregmec, Felsőregmec

Ellátja: Sátoraljaújhely Szent István Király főplébánia

 

14.    Zemplénagárd Római Katolikus Plébánia

Titulus:    Szent István király

3977 Zemplénagárd, Fő út 17. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kápolna: Monyha-tanya (Kalazanci Szent József), Révleányvár (Urunk mennybemenetele), Dámóc (Sarlós Boldogasszony)

Fília:    Lácacséke

Ellátja: Pácin plébánia