Életre szóló barátság Jézussal - Jubileumi ministránstalálkozó Egerben

Október 7-én tartották az egri bazilikában a 10. egyházmegyei ministránstalálkozót. A jubileumi összejövetelre, Ternyák Csaba érsek meghívására közel ezer ministráns érkezett plébánosaikkal, hitoktatóikkal, szüleikkel együtt.  Az immáron évtizedes hagyománnyal bíró találkozó mottójául a következőt választották a szervezők: „Tegyetek meg mindent, amit kér!” (Jn 2,5).  

A szentmise kezdetén Ternyák Csaba érsek köszöntötte a vendégeket. Közöttük azokat, akik tizedszer, illetve először jöttek el a találkozóra. Mint elmondta, október 7-e Rózsafüzér Királynője emléknapja, a Szűzanya ünnepe. Hangsúlyozta, hogy 100 évvel ezelőtt történt a fatimai jelenés, amikor a Szűzanya megjelent a gyerekeknek, kérve őket, imádkozzák a rózsafüzért. Erre emlékezve imádkozzuk azt október hónapban a katolikus templomokban. Az egri érsek köszöntötte Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti prímás érseket, aki a megjelent papokkal közösen mutatta be a szentmisét.

A bíboros szentbeszédében elmondta, hogy ő maga – ikertestvérével együtt – hat éves korában kezdett el ministrálni. Örömmel jártak minden nap, megtanulták, mik a teendők az oltár körül. Sokan voltak. Akkoriban, különösen a ministráns próbákon valami nagyon fontosat is megtanultak azáltal, hogy a plébánosuk beszélt nekik a szentmiséről. Ez pedig az volt, hogy a szentmisében valami nagyon fontos dolog történik. Hogy Jézus Krisztus van jelen titokzatos módon a szentostyában és a borban. S ez az áldozat a legfontosabb a világon. Arról is szólt, hogy ministráláskor érezte néha azt is, hogy talán az egész életében az oltár körül lesz a helye. Mert így lehet a legfontosabb mások számára is. A ministrálás üzenete: mindennek a közepén az életre szóló barátság áll Jézus Krisztussal. Sokan mondják a mai világban, hogy minden megváltozott, a mai világban minden más. De Jézus Krisztus ugyanaz mindig.

 – A ti korotokban rajtatok keresztül akar szólni – hangsúlyozta a bíboros a ministránsokhoz fordulva. – Ahogy ti szoktatok beszélni egymással.  A kereszténység alapkérdése nem elvont filozófiai probléma, hanem a személyes kapcsolat a Názáreti Jézussal. Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, a Szűzanya vezetésével újra meg újra Jézussal találkozunk. A rózsafüzért imádkozva találjuk meg magunkat!

Hangsúlyozta: keressük Krisztus közelségét az imádságban, a liturgikus szolgálatban, főleg pedig a szentáldozásban.

Az ünnepi szentmisét követően a főszékesegyház lépcsőin a hagyományos közös fotó elkészítésére került sor, majd a délutáni foglalkozásokhoz csoportok alakultak a részvevőkből. Közben a papok és a hitoktatók találkozhattak és megoszthatták gondolataikat a bíborossal és az egri érsekkel.

Délután a találkozó résztvevői az Érseki Palota udvarán élő rózsafüzért alkotva együtt imádkoztak, majd a ministránsok találkoztak Erdő Péter bíborossal. A találkozó litániával zárult.

Homa János