Szörényi László

† (elhunyt)

Született: Gyöngyös, 1920. 04. 03.

Elhunyt: 2005. 05. 20.

Életút: 1943-46. Dévaványa, káplán; 1946-49. Törökszentmiklós, káplán; 1949-2003. Parád, plébános; 1988-90. Parád, esperes; 1990-2003. hevesi főesperesség főesperese; 2003- nyugállományban)
Pappá szentelték: 1943.06.06.
Címek: 1977- érd. esperes; 1998- kanonok; 1998- c. prépost