A kórházpasztorációban dolgozó munkatársak lelki napja

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

A kórházpaszorációban dolgozó munkatársak lelki napja

10.00 óra Érseki Papnevelő Intézet kápolna - érseki szentmise