Búcsú Diósgyőrben


2016.szeptember 11-én tartják a Diósgyőrben a Szűz Mária szent neve búcsút. Az ünnep 9.30 órakor kezdődik a diósgyőri országzászlónál, ahonnan körmenetben vonulnak a hívek a templomkertbe. Az ünnepi szentmise 10.00 órakor kezdődik, amelyet Szabó József Béla főegyházmegyei főzeneigazgató, érdemes esperes, c. kanonok, teológiai tanár celebrál. Mindekit szerettel hívnak és várnak !

Boldogasszony Anyánk,
régi nagy Pátrónánk !
Nagy ínségben lévén,
így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!