Egyházmegyei ministránstalálkozó Sárospatakon

11 órakor szentmisét mutat be Ternyák Csaba egri érsek a találkozón.