Hamvazószerda

18.30 óra, egri bazilika

Hamvazószerdai érseki szentmise