Hamvazószerda

18.30 óra, egri bazilika - érseki szentmise