Herczeg József címzetes apát, kanonok emlékmiséje

 

A nagytályai Önkormányzat és az Egyházközség szeretettel meghív

mindenkit falunk szülötte:

Herczeg József címzetes apát, kanonok emlékmiséjére,

melyet május 14-én 10 órakor tartunk a nagytályai templomban.

          A mise főcelebránsa Menyhárt József kerületi esperes

          Herczeg József 100 éve született községünkben. Iskoláit Nagytályán és az egri Dobó István Gimnáziumban végezte.  75 évvel ezelőtt szentelték pappá. 1969-től Besenyőtelken volt plébános, ahol 25 éve volt az aranymiséje, 50 éves papi jubileuma. Még ebben az évben meghalt és a nagytályai temetőben helyezték örök nyugalomra a szülei mellé. A testvéreinek leszármazottjai, a Rónai és a Petővári család tagjai, ma is velünk élnek.

Egész életében büszke volt szülőfalujára, ha tehette örömmel visszajárt. Sokakat részesített a különböző szentségekben. A felrobbantott templom újjáépítéséért rengeteget dolgozott.

A szentmise után közösen megkoszorúzzuk a temetőben levő síremlékét.

Emlékezzünk közösen falunk szülöttére!