„Isten munkatársai vagyunk” - egyházközségi munkatársak találkozója az egri bazilikában

„Isten munkatársai vagyunk” (1Kor 3,9) mottóval rendezik meg az EGYHÁZKÖZSÉGI MUNKATÁRSAK TALÁLKOZÓJÁ-t 2018. május 12-én, szombaton az Egri Bazilikában.

A találkozó programja:

8.30 Regisztráció, a Bazilika főbejáratánál.

(Gyónási lehetőség a Bazilikában)

9.00 Napközi imaóra (Szeminárium kispapjaival)

9.10 Bazilika bemutatása (Dr. Csizmadia István)

9.30 Főpásztori köszöntő

Előadások:

9.40 Dr. Racs Csaba: A jeruzsálemi templom munkatársai

10.05 Dr. Török László: Az apostolok munkatársai
az Újszövetségben

10.30 Dr. Linczenbold Levente: A plébánia, mint élő közösség

10.55 Orgonajáték – Jan Zwart: Tocca

Előadja: Urbán Péter, az egri Bazilika karnagya

Tanúságtételek:

11.10 Köböl Zsolt: Felolvasói szolgálat a szentmiséken
Ferenczi Tamás: Sekrestyési szolgálat az egri Bazilikában
Szekeres József: A kántori szolgálatról
Bata János: A világi elnöki és áldoztatói szolgálat
Török Julianna: Szolgálat a plébániai irodán
Bossányi László: Pénztárosi szolgálat a plébániákon

12.00 Érseki szentmise

13.00 Ebéd (a Látogatóközpont Díszudvarán)

13.45 Lorettói litánia

14.00 Főpásztori áldás, elbocsájtás