Kántortovábbképző Napok érseki zárószentmise

Kántortovábbképző Napok érseki zárószentmise

12.00 órától - Eger, Érseki Papnevelő Intézet kápolnája