Nagypénteki szertartás Egerben

Április 15-én, Nagypénteken

9.00 órakor keresztúti ájtatosság,

14.30 Jeremiás próféta siralmai

15.00 Urunk szenvedésének ünneplése az egri bazilikában.

19.30 keresztút a Servita-templomtól a vár Kálvária dombjáig.