Álláshirdetés, Sárospatak

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- 1 fő angol-bármely szakos tanár

A munkaviszony időtartama: március 18 –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony

A munkavégzés helye: 3950 Sárospatak, Bartók Béla u. 2.

A munkakör keretében ellátandó feladatok: a munkakör keretében ellátandó feladatok: a meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- magyar állampolgárság

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

- teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja:augusztus 24. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Murányi Andrea intézményvezető nyújt, a +36/47/511-032 vagy a  +36/30/523-7598 telefonszámokon és a katisksp@gmail.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton és személyesen: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, 3950 Sárospatak, Bartók Béla u. 2.

- Elektronikusan: katisksp@gmail.hu

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő