Álláshirdetések - Hernádkak

A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

- tanító
- matematika - bármely szakos tanár
- magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár


1. A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaidős munkaviszony.
 
2. A munkavégzés helye: 3563 Hernádkak, Petőfi S. u. 16.

3. A munkakör keretében ellátandó feladatok: a meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

4. Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség;

- jogszabályban előírt szakképesítés.

5. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

- szakmai önéletrajz;

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év augusztus hó 24. napjától.

7. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

8. További információk: Bányai Éva intézményvezetőtől vagy Tóthné Zsolos Éva intézményvezető-helyettestől kapható a 30/565-03-21 vagy a 30/366-30-01 telefonszámokon és a hernadsuli@gmail.com e-mail címen.

9. A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton a következő címre: 3563 Hernádkak, Petőfi S. u. 16.

- Elektronikusan a következő címre: hernadsuli@gmail.com

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
2022 Január
Előző
Következő