EFOP-4.1.1-15-2016-00026 - Mezőkövesd, Szent István

Iskola Sport és oktatási célú fejlesztése!

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése

Támogatás összege: 500,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2018.11.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00026

Projekt bemutatása

A most induló projekt célja a modern oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, tornaterem építésével, kötelező helyiségek kialakításával, eszközök beszerzésével, a minőségi és befogadó oktatás feltételeinek megteremtése érdekében. Az intézmény működési helyszínének problémái, amelyek a projekt-tervet generálták: A mindennapos testnevelés megszervezéséhez nem rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel, előírt számú szaktanteremmel. Az épületeink akadálymentes megközelítése és a belső akadálymentes közlekedés nem megoldott. Nincs akadálymentes parkoló. Nem rendelkezünk az előírt számú tanteremmel és szaktanteremmel. A régi oktatási szárny alagsora dohos, penészes, oktatásra jelenleg nem alkalmas. A főzőkonyha technológiai szempontból elavult. A sportudvar még a régi technológiával készült salak és aszfalt borítású, a mai kor követelményeinek már nem felel meg. A játszóudvar eszközei szintén avultak. Az oktatási eszközpark szintén frissítésre, korszerűsítésre szorul.

A pályázat keretén belül új tornatermi szárny épül, amelyben tornaterem és gyógytestnevelés/erőnléti terem, valamint testnevelő tanári szoba, nemenkénti öltöző és mosdó, szertár kap helyet. Az épületben kerül kialakításra a szabványnak megfelelő méretű tanári szoba, igazgatói, helyettesi és gazdasági irodák. Az irodák és a tanári szoba áttelepítésével a régi épületben kialakítható egy új tanterem, amelyre az osztálylétszám növekedés miatt szükség van. Az egyik osztály jelenleg a könyvtárban foglal helyet, az új tanterem kialakításával minden osztályunknak saját osztályterme lesz. Az alagsor vizesedési problémáit talajnedvesség elleni szigeteléssel oldjuk meg, ezáltal ez a terület is bevonható az oktatási munkába. Az alagsorban 5 szaktantermet tudunk létrehozni, így teljesülni fognak a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti minimum követelmények. Az új épület teljes körűen akadálymentes lesz, a régi épületben szintenként akadálymentes mosdókat létesítünk. A projekt része a sportudvar és a játszóudvar korszerűsítése, zöldterület fejlesztés. A fenntarthatóság érdekében napelemes rendszert telepítünk. A hamarosan kezdődő beruházással megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra fejlesztése és bővítése, a hiányzó osztály- és szaktantermek kialakításával és berendezésével az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A konyha és a sportudvar modernizációja egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely hozzájárul a létszám fenntartásához. A gépészeti beavatkozások közvetlen eredménye az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása, a fenntarthatóság elősegítése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.


Mezőkövesd Szt. István Katolikus Általános Iskola felújítása és bővítése" (Kódszám: EFOP-4.1.1-15-2016-00026) Közbeszerzési Összefoglaló tájékoztatás (letöltéshez kattintson a linkre)

Írásbeli összegezés - Mezőkövesd Szt. István Katolikus Általános Iskola felújítása és bővítése" (Kódszám: EFOP-4.1.1-15-2016-00026) - Közzétéve: 2017. szeptember 1. (letöltéshez kattintson a linkre)