EFOP-4.1.5-16-2017-00148 - Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Heves

Minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye

Projekt címe: Minőségi és hatékony oktatás infrastrukturális feltételeinek a megteremtése a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 335,59 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2022.05.29.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.5-16-2017-00148

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása. A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre melynek során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Az iskola jelenleg 10 tanteremmel és 2 szaktanteremmel (informatika, technika), valamint tornateremmel rendelkezik. Az iskolai élet szervezéséhez, a pedagógiai célok színvonalas megvalósításához, a tanulók korrepetálási, tehetséggondozási feladatainak elvégzéséhez, csoportbontáshoz 2 tanteremmel bővítésre kerül.
  • Az intézményben folyó kommunikáció, a nevelők kapcsolattartásához, együttműködéséhez, az iskola vezetésének és az adminisztrációnak a nevelőkhöz közelebb vitele elengedhetetlen az intézmény hatékony működése érdekében. A beruházás során megépítendő új épületszárnyban egy olyan iroda rész kialakítása valósul meg, ahol a napi kommunikáció, együttműködés biztosított. Az így felszabaduló 4 kis helyiség alkalmas lehet csoportbontásokra, fejlesztőfoglalkozások megtartására, valamint iskolakápolna kialakítására, szülőkkel történő egyéni beszélgetések, tárgyalások megtartására.
  • Az iskola tornatermének állapota a sportpadlózat kivételével megfelelő. A tornateremben térelválasztó található, mely így alkalmassá teszi egyszerre két testnevelés óra megtartására is. A tornateremhez tartozó szertár felszereltége, ill. öltözők állapota már nem megfelelő, a mosdók, vizesblokkok felújításra szorulnak, így megvalósul az öltözők vizesblokkok felújítása, a tornaterem padlózatának cseréje, műfüves pálya felújítása.
  • Legfontosabb felújítás az intézményben található ebédlő épülete. Mind kívül, mind belül óriásiak a hiányosságok, kopott, lelakott, túlzsúfolt. Nincs elegendő mosdó, nincs elegendő férőhely a gyermekek és a felnőttek kulturált étkezésének biztosításához. A bútorzat, a falak, a padlózat, a tálalókonyha, a bejárat mind- mind megérett a felújításra. A pályázat kertén belül a felújításon túl, kialakításra kerül a hiányzó étkező és tálalókonyha.
  • A beruházás során megvalósul még a fűtési rendszer korszerűsítése, akadálymentesítés, belső burkolatok cseréje, világítás korszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése.

A hamarosan megkezdődő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A pályázat eredményeképp megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.