Eger-Lajosváros (Szent Lajos király, hitvalló) plébánia

Település: Eger

3300 Eger, Aradi u. 6. Heves megye

Tel: 36/313-651
honlap: www.szentlajos.plebania.hu
Épült: 1937.; Akv.: 1943.

Plébános: Koós Ede érseki tanácsos, templomigazgató, teológiai tanár, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium spirituálisa, e-mail: koos.ede@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Eger Szent Bernát lelkészséget és Kerecsend plébániát