„Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora” verseny szóbeli döntő

Az alábbi linkekről letölthetőek, illetve megtekinthetőek „Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora” címmel meghidetett verseny szóbeli döntőjének kötelező olvasmányai:

Kötelező olvasmányok A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és kora című középiskolai történelmi verseny szóbeli döntőjére:

1. A XXXIV. nemzetközi eucharisztikus kongresszus emlékkönyve, Szent István Társulat, Budapest, 1938. Az ünnepzáró diadalmenet, 222-234. - letölthető: IDE KATTINTVA

2. Balogh Margit: Katolikus egyleti élet, A KALOT-ról, História, 1993/2. 25-27. - letölthető: IDE KATTINTVA

3. Dolhai Lajos: Csúcs és forrás, Az Eucharisztiáról az év minden vasárnapjára, Szent István Társulat, Budapest, 2018. 13-23. és 128-139. - letölthető: IDE KATTINTVA

4. Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945, Pannonica Kiadó, Budapest, 1999. V. A szerzetesrendek 177-205. - megtekinthető: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/katolikus-egyhaz-1/ch06.html

5. „Viharfelhők alatt”: világkongresszus és világpolitika című fejezet, in Gergely Jenő: Eucharisztikus világkongresszus Budapesten – 1938, Kossuth Kiadó, Budapest, 1988. 63-89. - letölthető: IDE KATTINTVA

6. Kerekes Imre: Az Actio Catholica Baranyában, in Baranya – Történelmi közlemények, 1994-1995. 267-277. - megtekinthető: https://library.hungaricana.hu/hu/view/BARM_btk_1994-95/?query=actio%20catholica&pg=268&layout=s

7. Magyarságmentés, magyarságvédelem – regöléssel, in Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története 1910-1948, Göncöl Kiadó, Budapest, 1989. 296-302. - letölthető: IDE KATTINTVA

8. Serédi Jusztinián: Szent István in Emlékkönyv Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján, Szent István Társulat, Budapest, 1938. 3-15. - letölthető: IDE KATTINTVA

9. Lotz Antal: Glattfelder Gyula a hitszónok és papnevelő in Zombori István (szerk.): Igazságot – szeretettel, Glattfelder Gyula élete és munkássága, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Budapest-Szeged, 1995. 11-20. - letölthető: IDE KATTINTVA

10. 80 éve volt a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten - megtekinthető: https://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/80-eve-volt-a-xxxiv-eucharisztikus-vilagkongresszus-budapesten