Főegyházmegyei Könyvtár

efkt_nyito

A könyvtár küldetésnyilatkozata:

Intézményünk célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten is az Egri Főegyházmegye intézményeinek dolgozóit, a hazai és külföldi kutatókat valamint az egyetemi hallgatókat segítse a tanulásban és a kutatásban. Teszi ezt a gyűjtőköri szabályzatban leírt szempontok alapján gyűjtött dokumentumokkal.

Ezért alkalmassá kívánjuk tenni intézményünket:

- a felsőfokú oktatásban részt vevők segítésére

- az életen át tartó tanulásra

- az egyház szociális, nevelési és kulturális szerepvállalásának, valamint a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítására

- a teremtett világ védelmét és annak szépségeit bemutató információk, dokumentumok és az ebben a témakörben felhalmozott tudásanyag továbbadására

- a kultúra, a tudomány és a művészet és a gazdaság kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és lexikális anyag közvetítésére

- a speciális kutatási témák támogatására (elsősorban a teológia részterületeinek mélyebb tanulmányozására)

- a szabadidő hasznos eltöltésére

- a könyvtári szolgáltatások gyors és szakszerű lebonyolítására

- az olvasók kulturált és ízléses könyvtári környezetben való kiszolgálására

- a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátására

- kulturális rendezvények szervezésére

„Habent sua fata libelli”, vagyis „Minden könyvnek meg van a sorsa”- tartja egy régi mondás. Szerintünk a mi feladatunk az, hogy a ránk bízott értékeket megismertessük az olvasóinkkal. Így tudják azok ténylegesen beteljesíteni „sorsukat”.


Elérhetőségek:

3300 Eger, Eszterházy tér 1. I/221-223.

Tel/fax: 36/325-211

Honlap: www.efkt.hu

e-mail: efkt@efkt.hu, olvasoszolg@efkt.hu, tourist@efkt.hu

Igazgató: Balogh Ferenc e-mail: ig@efkt.hu

Könyvtárosok: Dr. Barsi János, Csorba Erzsébet, Laskay Anna, Szász Zoltánné

Idegenvezető:

Technikai munkatárs: Szücsi Katalin

Önkéntes munkatárs: Dr. Bartók György