Főegyházmegyei Könyvtár

Az egri Főegyházmegyei Könyvtárat Eszterházy Károly püspök alapította, szándéka szerint egyetemi könyvtárnak. Miután az általa tervezett universitas nem jöhetett létre, nyilvános könyvtárként 1793-ban nyitotta meg kapuit az olvasók előtt. Az akkor 16 ezer kötetes könyvtárban a legszámottevőbb művek a különböző nyelvű (görög, latin, héber) Bibliák és Biblia magyarázatok, valamint teológiai, filozófiai, orvostudományi és jogtudományi művek, földrajzi munkák, útleírások voltak. Eszterházy Károly végrendeletében további négyezer kötettel gyarapította a bibliotékát.

Az alapító püspök könyvtárát reprezentatív körülmények között helyezte el, a teremkönyvtár legnagyobb ékessége a Johann Lucas Kracker által festett freskó, mely a tridenti zsinatot ábrázolja. Egyedülállóan szép a copfstílusú bútorzat is, melyet Lotter Tamás asztalos készített Fellner Jakab tervei alapján.

A mára csaknem 170 ezer kötetre gyarapodott állományt 36 középkori kódex, 100 ősnyomtatvány, 1500 antikva és számos különleges kézirat is gazdagítja. A könyvtár fő gyűjtőköre a teológia, a lelkiségi irodalom, a történettudomány és a helytörténeti irodalom témakörökre szorítkozik. Az intézmény mellék gyűjtőköre a filozófia-, a pszichológia-, a pedagógia és az egyéb társadalomtudományok tárgykörébe tartozó dokumentumokra is kiterjed. Mindkét gyűjtőkör mélységét tekintve leginkább a magyar nyelvű dokumentumokra épül, de a fontosabb és keresettebb külföldi szakirodalmakra is támaszkodik. Alapítása óta, nyilvános könyvtárként olvasói, kutatói számára ezeken a területeken biztosít egyedülálló lehetőséget.

Elérhetőségek:

Érseki Vagyonkzelő Központ - Főegyházmegyei Könyvtár

3300 Eger, Eszterházy tér 1. I/221-223.

Tel/fax: 36/325-211

Honlap: www.efkt.hu

e-mail: efkt@efkt.hu, olvasoszolg@efkt.hu, tourist@efkt.hu

Igazgató: Balogh Ferenc e-mail: ig@efkt.hu

Könyvtárosok: Dr. Barsi János, Csorba Erzsébet, Laskay Anna, Szász Zoltánné

Idegenvezető:

Technikai munkatárs: Szücsi Katalin

Önkéntes munkatárs: Dr. Bartók György