A hónap műtárgya - május

Szilassy János: Monstrancia (ötvösmű a kincstárban) Május 31-én ünnepli Egyházunk az Úr napját. A Krisztus Teste (Corpus Christi) ünnepének bevezetése a 13. század második felére tehető. Az Eucharisztia iránti fokozódó tisztelet két eseménnyel áll összefüggésben: Az első a liége-i (Ma Belgiumban található) szentéletű apácának, Juliannának a víziója volt (1209 táján). Látomásában a teliholdat látta, az égitest tányérjának szélén pedig egy sötét foltot. Látomását úgy értelm...

A hónap műtárgya - április

Kovács Mihály: Szent Adalbert (festmény a Boldoggá és szentté avatás folyamatát bemutató teremben) Szent Adalbert ünnepét április 23-án üli Egyházunk. Ez azért is fontos dátum, mert ezen a napon 1822-ben kezdték el a 19. század egyik legnagyobb magyar egyházi építkezését, ugyanis az esztergomi bazilika alapkőletételére ekkor került sor. Az Észak-Duna-menti város, és országunk legfőbb egyházi épületének védőszentje Szent Adalbert maga, mivel a püspök 994–995-ben Magyarorszá...

A hónap műtárgya - 2019. március

Szent József (festmény a Turisztikán) Március 19-én üli Egyházunk Szent József ünnepét. Ez a festmény is Jézus atyját, Szent Józsefet ábrázolja, a gyermek Jézussal a karján, felhőn állva, állandó attribútumával, a kivirágzott vesszővel. Apokrif iratok részletezik Szűz Máriával való eljegyzésük történetét, amely szerint József kiválasztott voltát a kizöldült vessző csodája bizonyította be (mint Áron ószövetségi főpap esetében is). Ezt a festményt valószínűleg Samassa Józse...

A hónap műtárgya - 2019. február

Elias Mögel: Eszterházy Károly arcképe (festmény a képtárban) Eszterházy Károly kétségtelenül egyházmegyénk egyik legkiemelkedőbb főpásztora volt. Ez a festmény még életében készült, az egri Tischler Antalnak a püspökről készített rézmetszete alapján. A festő, Elias Mögel műve valószínűleg úgy kerülhetett Egerbe, hogy az 1779-ben Pozsonyban elhunyt művésznek nem voltak leszármazottjai, így legközelebbi rokonai felesége révén voltak ismertek, köztük egy egri szíjjártó mest...

A hónap műtárgya - 2019 január

Wunibald R(h)ein: Óra (a Vanitas teremben) Bár Wunibald R(h)ein órásmesterről nem sokat tudunk, óráiról mégis tudomásunk van Egerben, illetve Rimaszombaton. Egy magántulajdonban lévő zenélő automatával és több csengettyűvel ellátott óráján azonban neve fennmaradt, mint egri órásmester: „Rhein Wunibaldus in Erlau”. A Vanitas teremben látható lábasórája, vagy más néven padlóórája rokokó stílusban készült, a 18. század második felében. Az óraház bronz veretes, sárgaréz száml...

A hónap műtárgya - december

Id. Stornó Ferenc: A Szent Család (az érseki magánkápolna mennyezetképe) Írott források, valamint az elmúlt években lezajlott falkutatások alapján tudjuk, hogy a jelenlegi kápolna elődje, miként részben a palota is, már az 1730-as évekre elkészült Erdődy Gábor püspök megbízásából. Az akkori kápolna valamennyivel alacsonyabb volt és ablakai is más elosztásúak voltak, mint mai állapotában. A kápolnát Eszterházy Károly püspök alakíttatta át az 1760-as években, akkor, amikor a...

A hónap műtárgya - november

Kovács Jenő: Szent Erzsébet szobra (a Palota kertjében) Augusztusban már emlegettük ezt a szobrot, melyet Kovács Jenő, abonyi szobrász készített még 2007-ben, Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára, Seregély István egri érsek megbízásából. Hazánkban november 19-én, míg a világegyházban november 17-én ülik a Szent ünnepét. Az 1207-ben a hagyomány szerint Sárospatakon született királyleány egyházmegyénk védőszentje, Szent János apostol mellett.   http://www.katoli...

A hónap műtárgya - október

Kovács Mihály: Sub tuum praesidium (festmény a Boldoggá és szentté avatás folyamatát bemutató teremben) Október 8-a, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából a hónap műtárgyának Kovács Mihály festő Sub tuum praesidium, azaz „Oltalmad alá futunk” című festményét választottuk. Az ismert Mária ének magyarul a következő [lehetne énekelni]: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemt...

A hónap műtárgya - szeptember

  A Passaui Segítő Szűz Mária kelyhe (a kincstárban) A 15. századi hatkaréjos, gótikus kehely filigrán és sodronyzománcos díszítéseit későbbi, már barokk zománcképek ékesítik. A kör alakú ábrázolásokon a Passaui Segítő Szűz Mária, és öt női szent: Szent Orsolya, Alexandriai Szent Katalin, Szent Borbála, Szent Apollónia és Szent Rozália ismerhető fel. Ők mindannyian a szüzesség és a hitbéli állhatatosság és hűség példaképei. A Segítő Szűzanya kultusza A német eredetű Segít...

A hónap műtárgya - augusztus

Kovács Jenő: Szent István szobra (a Palota kertjében) A Veresegyházon, illetve Abonyban tevékenykedő szobrászművész, Kovács Jenő Árpád-házi Szent Erzsébet szobra 2007-ben lett felavatva az Egri Érseki Palota udvarán. Ezt a művét még Seregély István egri érsek felkérésére készítette a Szent Erzsébet-emlékévhez kapcsolódóan. Vele szemben található Szent István királyunk szobra, amelyet már a jelenlegi főpásztor, Ternyák Csaba egri érsek rendelt meg a művésztől, és tavaly ün...

A hónap műtárgya - július

A Madaras terem (freskókkal díszített szoba az Érseki Palotában)   Amikor Bél Mátyás 1730-ban Egerben járt, látogatása során Erdődy Gábor püspöki rezidenciáján is megfordult; útleírásaiban részletesen kitért annak szépségeire is, köztük a madárházra, amely a díszkertben kapott helyet. A leírás szerint a rekeszekben „különféle ritka madarak: egyikben gerlék, galambok a másikban, a harmadikban pedig fenyőrigók, gémek, szárcsák és effajta mezei és vízimadarak, s végül a negy...