Cigánypasztorációs Tanács

Referens: Koós Ede

Tagok: Árvai Ferenc, Balázs József, Ficzek László, Juhász Ferenc, Molnár-Gál Béla, Dr. Németh Zoltán, Dr. Németh Zoltánné, Pehm Ernő Ferenc TORG, Szász Csilla Rita TORG