Szociális intézmények

1. RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

3300 Eger, Kolozsvári utca 49.

Tel.: 36/518-318, mobil: 30/692-57-85

e-mail: egerrev@egerrev.hu

Intézményvezető:

Siposné Kohári Szilvia

 

2. Szent József Idősek Otthona

5363 Nagyiván, Fő út 67/a

Tel.: 59/415-160

e-mail: szentjozsefotthonnagyivan@gmail.com

Intézményvezető:

Erdélyi Péter