Gyöngyösi Esperesi Kerület

SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERESSÉG

Főesperes: Dr. Csizmadia István Eger Belváros plébánosa

Gyöngyösi Esperesi Kerület

Esperes: Balog Gyula Gyöngyös Felsőváros plébánosa

1. Abasár Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Péter és Szent Pál apostolok

Alapítva: 13. század; Épült: 13. század; Akv.: 1690

Lakosok száma: 2.527; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 990

Keresztelés: 13; temetés: 31

3261 Abasár, Fő tér 17. Heves vármegye

Tel.: 37/360-040

Kápolnák: Szent János, Szent Anna

Filia: Pálosvörösmart (Keresztelő Szent János születése)

Épült: 1893

Lakosok száma: 590; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 253

Plébános: Iváncsy Balázs c. kanonok, érseki tanácsos, főszentszéki bíró, e-mail: ivancsy.balazs@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Visonta plébániát

 

2. Adács Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Jakab apostol

Alapítva: 1712; Épült: 1740; Akv.: 1769

Lakosok száma: 2.558; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.106

Keresztelés: 7; temetés: 33

3292 Adács, Szent Jakab u. 1. Heves vármegye

Tel.: 37/350-005

Plébános: Szőke József c. esperes, e-mail: szoke.jozsef@egriegyhazmegye.hu

Ellátja: Nagyfüged plébániát

 

3. Detk Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent György vértanú

Alapítva: 1332; Épült: 1799; Akv.: 1732

Lakosok száma: 1.083; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 433

Keresztelés: 5; temetés: 12

3275 Detk, Árpád u. 9. Heves vármegye

Tel.: 37/375-037

Ellátja: Kápolna plébánia

Filia: Halmajugra-alsó (Szent Imre herceg)

Épült: 12. század

Halmajugra-felső (Alexandriai Szent Katalin vértanú)

Épült: 1900

Lakosok száma: 1.183; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 89

Ludas (Szentháromság)

Épült: 1827

Lakosok száma: 703; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 199

Ellátja: Markaz plébánia

 

4. Gyöngyös Alsóváros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Sarlós Boldogasszony

Alapítva: 1788; Épült: 1390; Akv.: 1788

Keresztelés: 96; temetés: 95

3200 Gyöngyös, Barátok tere 2. Heves vármegye

Tel.: 37/311-971

Honlap: www.gyongyos.ofm.hu, e-mail: posztos.erik@gmail.com, ferences@egriegyhazmegye.hu

Filia: Gyöngyöspüspöki (Olajbanfőtt Szent János)

Árpádkori, átépítve a 18. században

Mátraháza (Magyarok Nagyasszonya)

Épült: 1942

Plébános: Posztós Erik OFM

Káplán: Varga József Kamill OFM

Diakónus: Lengyel Gyula

 

5. Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia

Titulus: Szent Bertalan apostol

Alapítva: 1200; Épült: 1301; Akv.: 1654

Lakosok száma (Gyöngyös): 27.648

Népszámlálási adatok szerint r. k. (Gyöngyös): 9.586

Keresztelés: 83; temetés: 140

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 3. Heves vármegye

Tel.: 37/311-143, mobil: 30/328-91-34

Honlap: www.szentbertalan.hu, e-mail: gyongyosplebania@gmail.com

Templomok: Szent Orbán templom (Szent Orbán pápa)

Épült: 1500

Kálvária templom (Szent Kereszt)

Épült: 1721

Szent Erzsébet templom

Épült: 15. század

Temetőkápolna (Fájdalmas Szűzanya)

Épült: 1907

Plébános: Balog Gyula pápai káplán, főszékesegyházi kanonok, esperes, főegyházmegyei papi spirituális, e-mail: balog.gyula@egriegyhazmegye.hu

Káplánok:

Barta Márton István, e-mail: barta.marton@egriegyhazmegye.hu

Resch Tamás, e-mail: resch.tamas@egriegyhazmegye.hu

Sirer Melis Carlos, carlos.sirer.melis@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Gyöngyössolymos, Karácsond, Mátrafüred, Nagyréde plébániákat

 

6. Gyöngyösoroszi Római Katolikus Plébánia

Titulus: Alexandriai Szent Katalin vértanú

Alapítva: 1807; Épült: 1754; Akv.: 1788

Lakosok száma: 1.472; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 468

Keresztelés: 4; temetés: 18

3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 61. Heves vármegye

Plébániai kormányzó: Andrási Zoltán, e-mail: andrasi.zoltan@egriegyhazmegye.hu

 

7. Gyöngyössolymos Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Miklós püspök

Alapítva: 1332, 1709; Épült: 1726; Akv.: 1947

Lakosok száma: 2.816; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.128

Keresztelés: 6; temetés: 44

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 160. Heves vármegye

Tel.: 37/370-000

Ellátja: Gyöngyös Felsőváros főplébánia

 

8. Karácsond Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Miklós püspök

Alapítva: 1724; Épült: 1763; Akv.: 1724

Lakosok száma: 2.822; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.043

Keresztelés: 11; temetés: 43

3281 Karácsond, József A. u. 25. Heves vármegye

Kápolna: Rózsafüzér királynője

Épült: 2011

Ellátja: Gyöngyös Felsőváros főplébánia

 

9. Markaz Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szeplőtelen Fogantatás

Alapítva: 1778; Épült: 1910; Akv.: 1790

Lakosok száma: 1.720; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 754

Keresztelés: 21; temetés: 50

3262 Markaz, Rákóczi u. 2. Heves vármegye

Tel.: 37/363-622

Kápolna: Kisboldogasszony

Plébános: Csőke György c. esperes, e-mail: csoke.gyorgy@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Halmajugra-alsó, Halmajugra-felső, Ludas filiákat

 

10. Mátrafüred Római Katolikus Plébánia

Titulus: Keresztelő Szent János születése

Alapítva: 1947; Épült: 1767; Akv.: 1965

Keresztelés: 20; temetés: 11

3232 Mátrafüred, Fenyves u. 9. Heves vármegye

Ellátja: Gyöngyös Felsőváros főplébánia

 

11. Mátraszentimre Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Imre herceg

Alapítva: 1935; Épült: 1980; Akv.: 1935

Lakosok száma: 404; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 192

Keresztelés: 23; temetés: 5

3235 Mátraszentimre, Szabadság u. 25. Heves vármegye

Tel.: 37/501-239

Filia: Három falu temploma (Szent István király)

(Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló)

Épült: 1942

Galyatető (Magyarok Nagyasszonya)

Épült: 1942

Fallóskút (Erdők királynője)

Épült: 1990

Plébániai kormányzó: Dobák Gábor, a Stella Katolikus Egyházi Üdülő igazgatója, e-mail: dobak.gabor@egriegyhazmegye.hu

 

12. Nagyfüged Római Katolikus Plébánia

Titulus: Árpád-házi Szent Erzsébet

Alapítva: 1724; Épült: 1738; Akv.: 1733

Lakosok száma: 1.731; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 512

Keresztelés: 10; temetés: 20

3282 Nagyfüged, Szabadság tér 8. Heves vármegye

Ellátja: Adács plébánia

 

13. Tarnazsadány Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Mihály főangyal

Alapítva: 1938; Épült: 1763; Akv.: 1737

Lakosok száma: 1.245; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 611

Keresztelés: 12; temetés: 12

3283 Tarnazsadány, Kossuth Lajos út 17. (templom) Heves vármegye

Ellátja: Tarnaméra plébánia

 

14. Visonta Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Kereszt felmagasztalása

Alapítva: 1825; Épült: 1304, 1756; Akv.: 1810

Lakosok száma: 1.168; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 392

Keresztelés: 1; temetés: 17

3271 Visonta, Kossuth tér 9. Heves vármegye

Ellátja: Abasár plébánia