Gyöngyösi Esperesi Kerület

SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERESSÉG

Főesperes: Dr. Csizmadia István Eger Belváros plébánosa

Gyöngyösi Esperesi Kerület
Esperes: Balog Gyula Gyöngyös-felsővárosi plébános

1. Abasár Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Péter és Szent Pál apostolok

3261 Abasár, Fő tér 17. Heves megye

Tel.: 37/360-040

Kápolnák: Szent János, Szent Anna

Fília: Pálosvörösmart (Keresztelő Szent János születése)

Plébános: Iváncsy Balázs c. kanonok, főszentszéki bíró, e-mail: ivancsy.balazs@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Visonta plébániát

 

2. Adács Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Jakab apostol

3292 Adács, Szent Jakab u. 1. Heves megye

Tel.: 37/350-005

Plébános: Szőke József c. esperes, e-mail: szoke.jozsef@egriegyhazmegye.hu

 

3. Detk Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent György vértanú

3275 Detk, Árpád u. 9. Heves megye

Tel.: 37/375-037

Plébános: Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató, érseki tanácsos, e-mail: kakuk.ferenc@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Kápolna plébániát

Fília: Halmajugra-alsó (Szent Imre herceg), Halmajugra-felső (Alexandriai Szent Katalin vértanú), Ludas (Szentháromság)

 

4. Gyöngyös Alsóváros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Sarlós Boldogasszony

3200 Gyöngyös, Barátok tere 2. Heves megye

Tel.: 37/311-971

Honlap: www.gyongyos.ofm.hu

e-mail: gyongyos@ofm.hu, ferences@egriegyhazmegye.hu

Fília: Gyöngyöspüspöki (Olajbanfőtt Szent János), Mátraháza (Magyarok Nagyasszonya)

Plébános: Posztós Erik OFM

Káplán: Varga József Kamill OFM

Diakónus: Lengyel Gyula

 

5. Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia

Titulus: Szent Bertalan apostol

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 3. Heves megye

Tel.: 37/311-143, mobil: 30/32-89-134

Honlap: www.szentbertalan.hu

Templomok: Szent Orbán templom (Szent Orbán pápa), Kálvária templom (Szent Kereszt), Szent Erzsébet templom Temetőkápolna (Fájdalmas Szűzanya)

Plébános: Balog Gyula pápai káplán, főszékesegyházi kanonok, esperes, főegyházmegyei papi spirituális, e-mail: balog.gyula@egriegyhazmegye.hu

Káplánok: Barta Márton István, e-mail: barta.marton@egriegyhazmegye.hu; Carlos Sirer Melis , e-mail: carlos.sirer.melis@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Gyöngyössolymos, Karácsond, Mátrafüred, Nagyréde plébániákat

 

6. Gyöngyösoroszi Római Katolikus Plébánia

Titulus: Alexandriai Szent Katalin vértanú

3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 61. Heves megye

Plébániai kormányzó: Andrási Zoltán, e-mail: andrasi.zoltan@egriegyhazmegye.hu (2022.08.15-től)

 

7. Gyöngyössolymos Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Miklós püspök

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 160. Heves megye

Tel.: 37/370-000

Ellátja: Gyöngyös Felsőváros főplébánia

 

8. Karácsond Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Miklós püspök

3281 Karácsond, József A. u. 25. Heves megye

Kápolna: Rózsafüzér királynője

Ellátja: Gyöngyös Felsőváros főplébánia

 

9. Markaz Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szeplőtelen Fogantatás

3262 Markaz, Rákóczi u. 2. Heves megye

Tel.: 37/363-622

Kápolna: Kisboldogasszony

Plébános: Csőke György c. esperes, e-mail: csoke.gyorgy@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Halmajugra-alsó, Halmajugra-felső, Ludas fíliákat

 

10. Mátrafüred Római Katolikus Plébánia

Titulus: Keresztelő Szent János

3232 Mátrafüred, Fenyves u. 9. Heves megye

Ellátja: Gyöngyös Felsővárosi főplébánia

 

11. Mátraszentimre Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Imre herceg

3235 Mátraszentimre, Szabadság u. 25. Heves megye

Tel.: 37/501-239

Fília: Három falu temploma (Szent István király) (Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló), Galyatető (Magyarok Nagyasszonya), Fallóskút (Erdők királynője)

Plébániai kormányzó: Dobák Gábor a Stella Katolikus Egyházi Üdülő igazgatója, e-mail: dobak.gabor@egriegyhazmegye.hu

 

12. Nagyfüged Római Katolikus Plébánia

Titulus: Árpád-házi Szent Erzsébet

3282 Nagyfüged, Szabadság tér 8. Heves megye

Ellátja: Tarnaméra plébánia

 

13. Tarnazsadány Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Mihály főangyal

3283 Tarnazsadány, Kossuth L. u. 36. Heves megye

Ellátja: Tarnaméra plébánia

 

14. Visonta Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Kereszt felmagasztalása

3271 Visonta, Kossuth tér 9. Heves megye

Ellátja: Abasár plébánia