Miskolci Esperesi Kerület

BORSODI FŐESPERESSÉG

Főesperes: Tóth István Miskolc Martinkertváros plébánosa

Miskolci Esperesi Kerület

Esperes: Juhász Ferenc Miskolc Mindszent plébánosa


1. Bükkszentkereszt Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Kereszt felmagasztalása 

Alapítva: 1800; Épült: 1801; Akv.: 1788

Lakosok száma: 1.096; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 517

Keresztelés: 6; temetés: 17

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 23. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/390-145 

Filia: Répáshuta (Kisboldogasszony)

Épült: 2014

Lakosok száma: 424; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 211

Ellátja: Miskolc Vasgyár plébánia 

 

2. Felsőzsolca Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Keresztelő Szent János születése 

Alapítva: 1817; Épült: 1900; Akv.: 1817

Lakosok száma: 6.290; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 2.324

Keresztelés: 50; temetés: 52

3561 Felsőzsolca, Rákóczi u. 30. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/784-187 

Filia: Arnót (Fájdalmas Szűzanya) 

Épült: 1930

Lakosok száma: 2.258; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 572

Plébános:

Deli Lajos érd. főesperes, c. apát, e-mail: deli.lajos@egriegyhazmegye.hu 

 

3. Harsány Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Kisboldogasszony 

Alapítva: 1732; Épült: 1736; Akv.: 1732

Lakosok száma: 1.929; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 637

Keresztelés: 9; temetés: 28

3355 Harsány, Béke u. 20. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Filia: Bükkaranyos (Szent László király) 

Épült: 1822

Lakosok száma: 1.460; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 301

Kisgyőr (Jézus Szíve) 

Épült: 1933

Lakosok száma: 1.572; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 199

Mocsolyástelep (Sarlós Boldogasszony) 

Épült: 2021

Vatta (Szeplőtelen Fogantatás) 

Épült: 1739

Lakosok száma: 816; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 246

Ellátja: Miskolc Vasgyár plébánia 

 

4. Mályi Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Szent István király 

Alapítva: 1813; Épült: 1800; Akv.: 1813

Lakosok száma: 4.195; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 984

Keresztelés: 8; temetés: 17

3434 Mályi, Fő u. 51. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/341-478 

Ellátja: Miskolc Hejőcsaba plébánia 

 

5. Miskolc Avas Dél Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Isteni Ige 

Alapítva: 1991; Épült: 1992; Akv.: 1991

Keresztelés: 19; temetés: 29

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 

Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 199. 

Tel.: 46/303-474 

e-mail: jezsu.plebania@gmail.com 

Plébános: Rigó Jenő SJ

Kisegítő lelkész: Csókay Károly SJ

 

6. Miskolc Diósgyőr Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Szűz Mária Szent Neve

Alapítva: 1734; Épült: 1751; Akv.: 1730

Keresztelés: 49; temetés: 110

3535 Miskolc, Puskás T. u. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel/fax: 46/379-595, mobil: 30/265-00-17

Honlap: www.mdplebania.hu, e-mail: mdplebania@gmail.com

Kápolna: Diósgyőri várkápolna (Szent Hedvig királynő)

Épült: 2014.

Plébános:

Szabó József pápai káplán, főszékesegyházi kanonok, érseki tanácsos, a Családpasztorációs Bizottság referense, e-mail: szabo.jozsef.69@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Marosi Balázs, e-mail: marosi.balazs@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Hámor plébániát 

 

7. Miskolc Görömböly Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szentháromság

Alapítva: 1772; Épült: 1780; Akv.: 1765

Keresztelés: 2; temetés: 13

3516 Miskolc, Szolártsik tér 6. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ellátja: Miskolc Martinkertváros plébánia

 

8. Miskolc Hámor Római Katolikus Plébánia

Titulus: Magyarok Nagyasszonya

Alapítva: 1794; Épült: 1812; Akv.: 1714

Keresztelés: 5; temetés: 12

3517 Miskolc, Palota u. 61. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Kápolna: Ómassa (Szent Lajos király hitvalló)

Épült: 1986

Ellátja: Miskolc Diósgyőr plébánia 

 

9. Miskolc Hejőcsaba Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Gyümölcsoltó Boldogasszony

Alapítva: 1945; Épült: 1762; Akv.: 1945

Keresztelés: 27; temetés: 40

3508 Miskolc, Templom u. 14/a, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/431-215 

Honlap: www.hcsplebania.atw.hu, e-mail: hejocsaba.plebania@gmail.com

Filia: Miskolc-Tapolca Sziklakápolna (Jézus Szíve)

Épült: 1935

Miskolc-Tapolca Katona J. u. 41. (Mária Szeplőtelen Szíve)

Épült: 1928

Plébániai kormányzó:

Dr. Sedon László c. kanonok, főszentszéki ügyész, e-mail: sedon.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Mályi plébániát

 

10. Miskolc Martinkertváros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Jézus Szíve 

Alapítva: 1929; Épült: 1934; Akv.: 1930

Keresztelés: 26; temetés: 27

3528 Miskolc, Martin K. u. 5. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 

Tel.: 46/380-065, e-mail: plebania.martinkertvaros@gmail.com 

Filia: Kistokaj (Magyarok Nagyasszonya) 

Épült: 1978

Lakosok száma: 2.391; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 496

Plébános: Tóth István pápai káplán, főesperes, c. kanonok, e-mail: toth.istvan@egriegyhazmege.hu 

Diakónus: Takács Gábor: takacs.gabor@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Szirma, Miskolc Görömböly plébániákat 

 

11. Miskolc Mindszent Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Péter és Szent Pál apostolok 

Alapítva: 1332; Épült: 1743; Akv.: 1717

Lakosok száma (Miskolc): 147.533; Népszámlálási adatok szerint r. k. (Miskolc):

34.292

Keresztelés: 103; temetés: 194

3530 Miskolc, Mindszent tér 6. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 

Tel.: 46/411-777, 46/411-888 

e-mail: mindszenti.plebania@gmail.com

Filia: Sajóbábony (Szentháromság) 

Épült: 1927

Kápolna: Miskolc Városház tér (Magyarok Nagyasszonya) 

Épült: 1886

Kálvária (Szent Kereszt felmagasztalása) 

Plébános: Juhász Ferenc pápai káplán, főszékesegyházi kanonok, esperes, főszentszéki bíró, pasztorális helynök,

e-mail: juhasz.ferenc@egriegyhazmegye.hu 

Káplánok:

Péter Vilmos, e-mail: peter.vilmos@egriegyhazmegye.hu
Pinheiro Costa Thiago Jackson, e-mail: thiago.costa@egriegyhazmegye.hu 
Molnár Attila kórházlelkész, e-mail: molnar.attila@egriegyhazmegye.hu 

Beosztott lelkész: Dr. Mata István, e-mail: mata.istvan@egriegyhazmegye.hu, drmataistvan@gmail.com

 

12. Miskolc Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia 

Keresztelés: 32; temetés: 64

Alapítva: 1981; Épült: 1735; Akv.: 1965

3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 3. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 

Tel.: 46/505-636, fax: 46/505-637 

Honlap: www.miskolc.minorita.hu, e-mail: minorita@egriegyhazmegye.hu 

Plébániai kormányzó: Szalkai Zoltán József OFM Conv. , e-mail: jozsefofmconv@gmail.com 

Lelkész: Lakatos István OFM Conv. , e-mail: lacatusustefan@yahoo.it 

 

13. Miskolc Pereces Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Jézus Szíve

Alapítva: 1946; Épült: 1928; Akv.: 1946

Keresztelés: 0; temetés: 19

3532 Miskolc, Liszt Ferenc u. 24. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/794-107 

Ellátja: Miskolc Újdiósgyőr plébánia 

 

14. Miskolc Szent Anna Római Katolikus Plébánia 

Keresztelés: 47; temetés: 115

Alapítva: 1828; Épült: 1826; Akv.: 1828

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/506-168, 46/506-169 

Plébános: Gubala Róbert c. apát, érd. esperes, e-mail: gubala.robert@egriegyhazmegye.hu 

Káplán: Holló Gábor, e-mail: hollo.gabor@egriegyhazmegye.hu 

 

15. Miskolc Selyemrét Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

Alapítva: 1945; Épült: 1944; Akv.: 1942

Keresztelés: 41; temetés: 69

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33/b. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel/fax: 46/343-309

Honlap: http://www.selyemreti.hu/

E-mail: selyemret@proton.me

Plébániai kormányzó: Skublics Máté a Neokatekumenális út „Missio Ad Gentes”  lelkipásztora, egyetemi lelkész, e-mail: mateskub@gmail.com

 

16. Miskolc Szirma Római Katolikus Plébánia

Titulus: Fájdalmas Szűzanya 

Alapítva: 1946; Épült: 1874; Akv.: 1888

Keresztelés: 4; temetés: 21

3521 Miskolc, Erkel F. u. 34. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Ellátja: Miskolc Martinkertváros plébánia 

 

17. Miskolc Újdiósgyőr Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Szent Imre herceg 

Alapítva: 1950; Épült: 1931; Akv.: 1946

Keresztelés: 45; temetés: 28

3532 Miskolc, Liszt F. u. 24. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/794-107, mobil: 30/177-5054 

Plébános:

Dr. Berkes László pápai prelátus, érd. főesperes, c. apát, főszékesegyházi kanonok, e-mail: berkes.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Pereces plébániát 

 

18. Miskolc Vasgyár Római Katolikus Plébánia 

Titulus: Szent István király 

Alapítva: 1908; Épült: 1908; Akv.: 1913

Keresztelés: 52; temetés: 56

3533 Miskolc, Kabar u. 6-8. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/530-510, 46/333-860 

Honlap: www.szentferenckistestverei.hu, e-mail: info@szentferenckistestverei.hu

Filia: Bükkszentlászló (Szent László király)

Plébánosok:

Pehm Gilbert Antal TORG teológiai tanár, e-mail: pehm.gilbert.antal@egriegyhazmegye.hu 
Kővári Ferenc Dávid TORG, e-mail: kovari.ferenc.david@egriegyhazmegye.hu 
Pehm Ernő Ferenc TORG, e-mail: pehm.erno.ferenc@egriegyhazmegye.hu 
Ócsai József Barnabás TORG főszentszéki kötelékvédő, e-mail: ocsai.jozsef.barnabas@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Bükkszentkereszt, Harsány plébániákat

 

19. Szirmabesenyő Római Katolikus Plébánia

Titulus: Kisboldogasszony 

Alapítva: 1762; Épült: 1762; Akv.: 1735

Lakosok száma: 4.847; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 1.622

Keresztelés: 41; temetés: 63

3711 Szirmabesenyő, Kossuth L. u. 28. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Tel.: 46/310-374

Filia: Sajókeresztúr (Szent Kereszt felmagasztalása)

Épült: 1997

Lakosok száma: 1.517; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 341

Sajópálfala (misézőhely: görögkatolikus templom)

Lakosok száma: 698; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 210

Sajósenye (Szent István király ökumenikus kápolna)

Lakosok száma: 409; Népszámlálási adatok szerint r. k.: 131

Plébános:

Kecskés László, e-mail: kecskes.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Sajóvámos plébániát