Miskolci Esperesi Kerület

BORSODI FŐESPERESSÉG

Főesperes: Tóth István Miskolc Martinkertváros plébánosa

Miskolci Esperesi Kerület
Esperes: Juhász Ferenc Miskolc Mindszent plébánosa


1. Bükkszentkereszt Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Kereszt felmagasztalása

557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 23. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/390-145

Templom: Répáshuta (Kisboldogasszony)

Ellátja: Miskolc Vasgyár plébánia

 

2. Felsőzsolca Római Katolikus Plébánia

Titulus: Keresztelő Szent János születése

3561 Felsőzsolca, Rákóczi u. 30. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/784-187

Fília: Arnót (Fájdalmas Szűzanya)

Plébános: Deli Lajos érd. főesperes, c. apát, e-mail: deli.lajos@egriegyhazmegye.hu

 

3. Harsány Római Katolikus Plébánia

Titulus: Kisboldogasszony

3355 Harsány, Béke u. 20. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fília: Bükkaranyos (Szent László király), Kisgyőr (Jézus Szíve), Mocsolyástelep (Sarlós Boldogasszony), Vatta (Szeplőtelen Fogantatás)

Ellátja: Miskolc Vasgyár plébánia

 

4. Mályi Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

3434 Mályi, Fő u. 51. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/341-478

Ellátja: Miskolc Hejőcsaba plébánia

 

5. Miskolc Avas Dél Római Katolikus Plébánia

Titulus: Isteni Ige

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Levelezési cím: 3523 Miskolc Pf. 199.

Tel.: 46/303-474

e-mail: jezsu.plebania@gmail.com

Plébános: Rigó Jenő SJ

Kisegítő lelkész: Csókay Károly SJ

 

6. Miskolc Diósgyőr Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szűz Mária Szent Neve

3535 Miskolc, Puskás T. u. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel/fax: 46/379-595,

Honlap: www.mdplebania.hu

e-mail: mdplebania@gmail.com

Kápolna: Diósgyőri várkápolna (Szent Hedvig királynő)

Plébános: Szabó József, főszékesegyházi kanonok, érseki tanácsos, e-mail: szabo.jozsef.69@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Marosi Balázs, e-mail: marosi.balazs@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Hámor plébániát

 

7. Miskolc Görömböly Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szentháromság

3516 Miskolc, Szolártsik tér 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/360-421

Ellátja: Miskolc Martinkertváros plébánia

 

8. Miskolc Hámor Római Katolikus Plébánia

Titulus: Magyarok Nagyasszonya

3517 Miskolc, Palota u. 61. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/371-560

Kápolna: Ómassa (Szent Lajos király hitvalló)

Ellátja: Miskolc Diósgyőr plébánia

 

9. Miskolc Hejőcsaba Római Katolikus Plébánia

Titulus: Gyümölcsoltó Boldogasszony

3508 Miskolc, Templom u. 14/A. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/431-215

Honlap: www.hcsplebania.atw.hu

e-mail: hcsplebania@freemail.hu

Fília: Miskolc-Tapolca sziklakápolna (Jézus Szíve), Miskolc-Tapolca Katona J. u. 41. (Mária Szeplőtelen Szíve)

Plébános: Dr. Sedon László c. kanonok, főszentszéki ügyész, e-mail: sedon.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Mályi plébániát

 

10. Miskolc Martinkertváros Római Katolikus Plébánia

Titulus: Jézus Szíve

3528 Miskolc, Martin K. u. 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/380-065

e-mail: plebania.martinkertvaro@gmail.com

Fília: Kistokaj (Magyarok Nagyasszonya)

Plébános: Tóth István pápai káplán, c. kanonok, főesperes, e-mail: toth.istvan@egriegyhazmegye.hu

Diakónus: Takács Gábor, e-mail: takacs.gabor@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Szirma, Miskolc Görömböly plébániákat

 

11. Miskolc Mindszent Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Péter és Szent Pál apostolok

3530 Miskolc, Mindszent tér 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/411-777, 46/411-888

e-mail: mindszenti.plebania@gmail.com

Fília: Sajóbábony (Szentháromság)

Kápolna: Miskolc Városház tér (Magyarok Nagyasszonya), Kálvária (Szent Kereszt felmagasztalása)

Plébános: Juhász Ferenc pápai káplán, főszékesegyházi kanonok, esperes, főszentszéki bíró, pasztorális helynök, e-mail: juhasz.ferenc@egriegyhazmegye.hu

Káplánok: Molnár Attila kórházlelkész, e-mail: molnar.attila@egriegyhazmegye.hu; Thiago Jackson Pinhiero Costa, e-mail: thiago.costa@egriegyhazmegye.hu; Péter Vilmos, e-mail: peter.vilmos@egriegyhazmegye.hu,

Lelkészek: Dr. Mata István beosztott lelkész, e-mail: mata.istvan@egriegyhazmegye.hu, Futó Béla SP kisegítő lelkész, e-mail: futo.bela@piarista.hu

 

12. Miskolc Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 3.. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/505-636, fax: 46/505-637

Honlap: www.miskolc.minorita.hu

e-mail: minorita@egriegyhazmegye.hu

Plébániai kormányzó: Szalkai Zoltán József OFM Conv., e-mail: jozsefofmconv@gmail.com

Lelkész: Lakatos István OFM Conv., e-mail: lacatusustefan@yahoo.it

 

13. Miskolc Pereces Római Katolikus Plébánia

Titulus: Jézus Szíve

3532 Miskolc, Liszt Ferenc u. 24. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/794-107

Ellátja: Miskolc Újdiósgyőr plébánia

 

14. Miskolc Szent Anna Római Katolikus Plébánia

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/506-168, 46/506-169

Plébános: Gubala Róbert c. apát, érd. esperes, e-mail: gubala.robert@egriegyhazmegye.hu

Káplán: Holló Gábor, e-mail: hollo.gabor@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Karmelita templomigazgatóságot

Miskolc Karmelita Avilai Szent Teréz Templomigazgatóság

3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 9. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/381-640

Ellátja: Miskolc Szent Anna plébánia

Iskolalelkész: Szikora Benedek

 

15. Miskolc Selyemrét Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33/b. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel/fax: 46/343-309

Plébániai kormányzó: Skublics Máté a Neokatekumenális út „Missio Ad Gentes” lelkipásztora, egyetemi lelkész, e-mail: skublics.mate@egriegyhazmegye.hu

 

16. Miskolc Szirma Római Katolikus Plébánia

Titulus: Fájdalmas Szűzanya

3521 Miskolc, Erkel F. u. 34. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/381-640

Ellátja: Miskolc Martinkertváros plébánia

 

17. Miskolc Újdiósgyőr Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent Imre herceg

3532 Miskolc, Liszt F. u. 24. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/794-107, mobil: 30/177-5054

Plébános: Dr. Berkes László pápai prelátus, érd. főesperes, c. apát, főszékesegyházi kanonok, e-mail: berkes.laszlo@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Miskolc Pereces plébániát

 

18. Miskolc Vasgyár Római Katolikus Plébánia

Titulus: Szent István király

3533 Miskolc, Kabar u. 10. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/530-510, 46/333-860

Fília: Bükkszentlászló (Szent László király)

Plébánosok: Pehm Gilbert Antal TORG teológia tanár, e-mail: pehm.gilbert.antal@egriegyhazmegye.hu, Kővári Ferenc Dávid TORG, e-mail: kovari.ferenc.david@egriegyhazmegye.hu, Pehm Ernő Ferenc TORG, e-mail: pehm.erno.ferenc@egriegyhazmegye.hu, Ócsai József Barnabás TORG főszentszéki kötelékvédő, e-mail: ocsai.jozsef.barnabas@egriegyhazmegye.hu

Oldallagosan ellátja Bükkszentkereszt, Harsány plébániákat

 

19. Szirmabesenyő Római Katolikus Plébánia

Titulus: Kisboldogasszony

3711 Szirmabesenyő, Kossuth L. u. 28. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tel.: 46/310-374

Fília: Sajókeresztúr (Szent Kereszt felmagasztalása), Sajópálfala (misézőhely: görögkatolikus templom)

Plébános: Kecskés László, e-mail: kecskes.laszlo@egriegyhazmegye.hu