Felhasznált irodalom:

 • Antalóczi Lajos szerk: Kétszáz éves az egri Főegyházmegyei Könyvtár (1793-1993.), Eger, 1993.
 • Balogh Ferenc-Farkas Ernőné-Ficzek László-Kakuk Ferenc-Löffler Erzsébet szerk.: Az Egri Főegyházmegye Sematizmusa Eger, 2014.
 • Bél Mátyás: Heves megye ismertetése 1730-1735, Eger, 1968.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai, Heves vármegye, Bp, 1909.
 • Breznay Imre: Eger a XVIII. században, I. - II. Eger, 1934.
 • Breznay Imre: Eger múltjából, Eger, 1926.
 • Dercsényi Dezső-Voit Pál: Heves megye műemlékei, II. Bp, 1972.
 • Diós István szerk: A szentek élete, Budapest, 1984.
 • Ficzek László szerk.: Az Egri Főegyházmegye jubileumi sematizmusa, Eger, 2000.
 • Ficzek László szerk.: Az Egri Főegyházmegye névtára 2012-2013, Eger, 2012.
 • Hölvényi György szerk: Pyrker János emlékkönyv, Eger, 1987.
 • Iványi Béla: Eger város rangemelési törekvései. Városi Szemle XVI. évfolyam, Bp, 1930.
 • Juhász Ferenc szerk.: Az Egri Főegyházmegye zsinati könyve, Eger, 1996.
 • Katolikus Lexikon I-IV. Budapest, 1931-32.
 • Kovács Béla szerk: Eszterházy Károly emlékkönyv, Eger, 1999.
 • Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig, Eger, 1987.
 • Löffler Erzsébet: Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből, kiállításvezető, Eger, 1993.
 • Löffler Erzsébet: Eger város jogi helyzete a török kiűzésétől 1854-ig, AGRIA XVIII, Eger, 1981.
 • Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 1999-2000. Budapest, 1999.
 • Nagy József: Eger története, Bp, 1978.
 • Petercsák Tivadar szerk.: Az Egri Domus Universitatis és Líceum : oktatás, tudomány, művészet Eger, 2013.
 • Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése, Budapest, 1985.
 • Sugár István: Az egri püspökök története, Budapest, 1984.
 • Szabó János Győző: Az egyház és a reformáció Egerben (1553-1595). Az Egri Múzeum Évkönyve XV. Eger, 1977.
 • Szabó János Győző: Adatok Eger XVI. századi egyháztörténetéhez. AGRIA (Az Egri Múzeum Évkönyve) XVIII. Eger, 1981.
 • Szederkényi Nándor: Heves vármegye története IV. Eger, 1891.