Csizmadia István dr.

plébános

Született: Kisvárda, 1956. 03. 01.

Életút: 1981-1984. Rakamaz, káplán; 1984-1986. Nyíregyháza, káplán; 1986-1988. Eger-Belváros káplán; 1988-1990. Róma, tanulmányi szabadság; 1990- Egri Hittudományi Főiskola, teológiai tanár; 1990-1999. Érseki Papnevelő Intézet, Eger, spirituális; 1999-2000. Eger-Jézus Szíve, káplán; 2000-2008. Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet, rektor; 2008-2011. Mezőkövesd, I., plébános; 2011- Eger-Belváros, plébános; 2011- főszékesegyházi kanonok; 2017- Székesegyházi Főesperesség, főesperes)
Pappá szentelték: 1981. 06. 20.
Szolgálati hely: 1990- Egri Hittudományi Főiskola, teológiai tanár; 2011- Eger-Belváros, plébános; 2017- Székesegyházi Főesperesség, főesperes
Címek: 1994- érseki tanácsos; 2000- pápai prelátus; 2001- c. prépost