Családpasztorációs Bizottság

Referens: Dr. Berkes László
Tagok: Kecskés Attila, Mándy Zoltán Pál, Menyhárt József, Dr. Török László, Varga András