Főszékesegyházi Káptalan

Nagyprépost: Dr. Katona István brescelloi c. püspök

Olvasókanonok:

Éneklőkanonok: Mikolai Vince pápai prelátus, c. prépost, főesperes, plébános

Őrkanonok: Dr. Berkes László pápai prelátus, c. apát, plébános

Boldogságos Szűz Máriáról nevezett egervári (kisprépost) c. prépost: Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, c. apát, plébános

Szent Istvánról nevezett egervári c. prépost: Ficzek László pápai káplán, c. prépost, érseki irodaigazgató, plébános 

Szent Péterről nevezett egervári c. prépost: Kuklay Antal c. prépost, ny. plébános

Mesterkanonokok:
        Dr. Dolhai Lajos pápai prelátus, c. prépost, rektor
        Balog Gyula pápai káplán, egyházmegyei papi spirituális, plébános
        Dr. Csizmadia István pápai prelátus, penitenciárius, c. prépost, plébános
        Buda Péter rektor
        Juhász Ferenc pápai káplán, esperes, plébános
        Szabó József pápai káplán, érseki tanácsos, spirituális

Tiszteletbeli kanonokok:
        Demeter Mátyás, Jaskó László, Jéger Károly, Dr. Novák István, Dr. Michał Bartosz Muszyňski, Ötvös András, Veres József